Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr inż. Mieszko Wilk z prestiżową nagrodą "2023 Eastern Star Award"

Dr inż. Mieszko Wilk z prestiżową nagrodą "2023 Eastern Star Award"

Naukowiec z Zakładu Immunologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ otrzymał prestiżową nagrodę "2023 Eastern Star Award" przyznawaną przez Europejską Federację Towarzystw Immunologicznych (European Federation of Immunological Sociaties, EFIS). Nagroda ta będzie wsparciem projektu prowadzonego przez dr. Wilka w ramach grantu Polonez Bis zatytułowanego "Regulacja szlaku przekazu sygnału SLPI-IL-17 podczas infekcji dróg oddechowych i po szczepieniu".

Środki finansowe z nagrody przyznanej przez EFIS zostaną przeznaczone na analizę transryptomiczną oraz proteomiczną wybranych komórek oraz płynów ustrojowych myszy po podaniu donosowych szczepionek w celu dogłębnego scharakteryzowania zmian w górnych drogach oddechowych. Szczepionki podawane drogą donosową stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych szczepionek podawanych domięśniowo. Badania te pozwolą na lepsze zrozumienie mechanizmów powstawania pamięci immunologicznej i w przyszłości mogą wpłynąć na projektowanie szczepionek nowej generacji.

Nagroda EFIS Eastern Star Award została ustanowiona przez European Federation of Immunological Sociaties w 2020 roku. Jest wręczana badaczom z Europy Wschodniej, którzy mają trudności ze znalezieniem środków na materiały eksploatacyjne potrzebne do prowadzenia badań eksperymentalnych. W tym roku laureatami zostali: dr Marina Babić Čač z Uniwersytetu w Rijece oraz dr Mieszko Wilk z Zakładu Immunologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oboje dostaną po 10 tys. euro.

Więcej o nagrodzie na stronie www.efis.org/efis-support/awards/eastern-star-award/eastern-star-award

Dr inż. Mieszko Wilk zdobył stopień doktora z zakresu nauk biomedycznych (2013) prowadząc badania w Instytucie Medycyny Regeneracyjnej (REMEDI) w Galway w Irlandii. Badania dotyczyły rozwoju nowych metod zahamowania odrzutu rogówki oka po transplantacji wykorzystując wektory lentiwirusowe w celu dostarczenia genów kodujących czynniki immunosupresyjne. Następnie w 2013 roku podjął pracę jako naukowiec w Trinity Biomedical Sciences Institute (TBSI) w Trinity College Dublin w Irlandii.

Zainteresowania badawcze dr. Wilka koncentrują się na regulacji oraz modulowaniu odpowiedzi immunologicznej indukowanej podczas infekcji, szczepień oraz poprzez procesy nowotworzenia w celu rozwijania nowych immunoterapeutyków. W 2019 r. dr Wilk odbył staż jako główny wykonawca w firmie Avectas Ltd. (Irlandia) działającej w obszarze immunoonkologii testując różne metody tworzenia i modyfikowania limfocytów CAR-T. Pracował również w firmie Molecure w Warszawie jako lider grupy badawczej i kierownik projektu dotyczącego zastosowania nowego małocząsteczkowego inhibitora USP7 w leczeniu nowotworów.

Dr Wilk opublikował wiele artykułów w wiodących czasopismach międzynarodowych z dziedziny immunologii, immunoonkologii oraz chorób zakaźnych ("Journal of Experimental Medicine", "Nature Communications", "Trends in Microbiology", "Mucosal Immunology"). Jest również współautorem rozdziału w książce pod tytułem "Krztusiec: Epidemiologia, Immunologia i Ewolucja" opublikowanego przez Oxford University Press (2019).

Polecamy również
Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron