Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody za najlepsze prace dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa

Nagrody za najlepsze prace dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2023. W gronie uhonorowanych znalazło się dwoje autorów rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków jest zainteresowanie młodej kadry naukowej i badawczej problematyką ochrony zabytków oraz muzealnictwa. Mogą w nim brać udział wyłącznie kandydaci nie będący samodzielnymi pracownikami nauki.

W 2023 roku na konkurs wpłynęło 51 prac, wśród których znalazło się: 12 prac doktorskich, 36 magisterskich, 1 wieńcząca studia podyplomowe, 1 inżynierska oraz 1 popularyzatorska. Uczestnicy reprezentowali m.in. Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, Politechnikę Warszawską, Krakowską, Łódzką i Wrocławską, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Sopocką Akademię Nauk Stosowanych. Po zapoznaniu się z pracami komisja konkursowa jednogłośnie przyznała 8 nagród i 16 wyróżnień.

Nagrodę główną przyznano m.in. dr Kindze Migalskiej za rozprawę "Muzea Judaistyczne zorganizowane w Synagogach w Polsce w latach 1945-1989 - historia, teraźniejszość, perspektywy", której promotorem był dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ z Instytutu Judaistyki UJ. Temat niniejszej dysertacji uzupełnił lukę w dotychczasowych badaniach nad stanem zachowania i procesem rewaloryzacji synagog w Polsce po II wojnie światowej. Przedmiotem przeprowadzonych badań było 7 budynków znajdujących się w powojennych granicach naszego kraju, które służyły gminom żydowskim, a pomiędzy 1945 a 1989 rokiem zostały przekształcone w 4 muzea i częściowo przeznaczone dla ekspozycji judaistycznych.

Celem nagrodzonej pracy było określenie, dlaczego badane synagogi i domy modlitewne zostały przekształcone w muzea i w jakich okolicznościach do tego doszło, przedstawienie historii rozwoju tych instytucji, w tym źródeł pozyskania i rozwoju posiadanych przez nie kolekcji judaików, a także określenie ich miejsca kontekście szeroko rozumianych przemian, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Dr Kinga Migalska szczególny nacisk położyła na analizę omawianych muzeów w PRL-u, jako że jest to okres najmniej przebadany pod kątem istnienia i rozwoju muzealnictwa judaistycznego w Polsce.

W Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wyróżniono także pracę doktorską "Idea wolności jednostki - właściciela zabytku w Unii Europejskiej w kontekście modelu kar administracyjnych w prawie polskim" napisaną przez dr. Adama Kozienia. Jako problem badawczy przedmiotowej rozprawy należy wskazać kwestię relacji wolności jednostki - właściciela zabytku a konieczności ochrony dziedzictwa kultury jako podstawy tożsamości narodowej i państwowej, a także systemu przepisów administracyjno-karnych i karno-administracyjnych, a zatem szerzej ważenia i realizacji interesu prywatnego oraz publicznego. Kluczowa jest również kwestia kar administracyjnych, które w znaczący sposób mogą ingerować w wolność jednostki. Promotorem wyróżnionej pracy był prof. Piotr Dobosz, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. studiów administracyjnych i prawa własności intelektualnej i nowych mediów.

Polecamy również
Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron