Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ministerialne stypendia dla młodych badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ministerialne stypendia dla młodych badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przyznało blisko 32 mln zł na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych, młodych naukowców, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i posiadają bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W 11. edycji konkursu otrzyma je 168 badaczy, w tym 19 z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania. Laureaci sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium. Jego kwota uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej, a więc co roku jest inna. W br. stypendium wynosi 5390 zł.

Lista ustanowionych w 2016 roku stypendiów dla wybitnych młodych naukowców jest dostępna na stronie resortu nauki.

Od 2006 roku takie stypendia otrzymało ponad 900 młodych, wybitnych naukowców. W pierwszych latach (2006-2009) było ich od 10 do 21 rocznie. Potem ich liczba wzrosła. W ubiegłym roku MNiSW nagrodziło w ten sposób 255 osób.

Polecamy również
Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Widok zawartości stron Widok zawartości stron