Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarcie konferencji „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych"

Otwarcie konferencji „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych"

W piątek 11 września 2015 roku o godzinie 9:00 w Auditorium Maximum odbyło się uroczyste otwarcie międzynarodowej konferencji „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie".

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz społeczności akademickiej i władz regionalnych. Wśród nich znaleźli się między innymi rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor ds. Collegium Medium UJ prof. Piotr Laidler, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Tomasz Brzostek, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Tomasz Grodzicki, wojewoda małopolski Jerzy Miller oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, a współorganizatorami: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Urząd Miasta Krakowa i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Otwierając konferencję, prof. Wojciech Nowak podziękował wszystkim pielęgniarkom za trud i oddanie, które stanowią kwintesencję tego zawodu oraz podkreślił ich nieodzowne znaczenie dla służby zdrowia jako całości, czego wielokrotnie doświadczył w trakcie swej długoletniej pracy w zawodzie chirurga. Następnie uczestnicy obejrzeli materiał filmowy, przedstawiający rozwój historii pielęgniarstwa w Krakowie. Po tej prezentacji rozpoczęła się właściwa, naukowa część konferencji.

Celem międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej jest prezentacja dorobku i perspektyw kształcenia, praktyki oraz badań naukowych w pielęgniarstwie w nawiązaniu do historii 90-lecia powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie. Konferencja przypadająca w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie będzie szczególną okazją do refleksji z perspektywy historycznej nad stanem obecnym i przyszłością pielęgniarstwa. Szkoła powstała w 1925 roku z inicjatywy: Marii Epstein i Anny Rydlówny absolwentek Szkoły Zawodowych Pielęgniarek Stowarzyszenia PP. Ekonomek św. Wincentego à Paulo. Znaczący wpływ na powstanie szkoły miało poparcie wielu profesorów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i pomoc Fundacji Rockefellera. Szkoła była uznawana za jedną z wiodących w kraju, cieszyła się zasłużoną renomą zarówno w społeczeństwie polskim, jak i za granicą. Absolwentki szkoły miały bardzo dobrą opinię, a ich praca przyczyniła się do kształtowania prestiżu zawodu.

Konferencja będzie poświęcona innowacyjności w kształceniu pielęgniarek, praktyce i badaniach naukowych – refleksje i kierunki rozwoju. W trakcie poszczególnych sesji zostaną podjęte zagadnienia: kształcenia pielęgniarek, bezpieczeństwa pacjenta, opieki holistycznej, kontaktu terapeutycznego, współpracy w zespole interprofesjonalnym, zagadnienia etyczne i prawne w praktyce i badaniach, znaczenie nauk podstawowych i nowych technologii oraz perspektywy opieki zdrowotnej w kolejnych dekadach. W czasie konferencji będzie miał miejsce również panel dyskusyjny poświęcony kierunkom zmian w teorii i praktyce pielęgniarskiej oraz liczne warsztaty i sesje posterowe. W drugim dniu konferencji odbędzie się Zjazd Absolwentów Pielęgniarstwa. Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń szerokiego grona ekspertów z Polski i z zagranicy – naukowców, nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia i praktyków. Obecność zagranicznych ekspertów pozwoli na uzyskanie europejskiej perspektywy odnośnie zadań pielęgniarstwa w systemie ochrony zdrowia w kolejnych dekadach.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron