Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteki wydziałowe i instytutowe

Wydział Prawa i Administracji

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
tel.: (12) 663 11 59
e-mail: wbp@uj.edu.pl
strona WWW: www.wpia.uj.edu.pl/wbp

Biblioteka Katedr Historyczno-Prawnych
ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków
tel.: (12) 422 10 33 w. 1210

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza - Sekcja Prawa Własności Intelektualnej
ul. Józefa 19 ; 31-056 Kraków
tel.: (12) 427 59 64
strona WWW: www.ipwi.uj.edu.pl

Wydział Filozoficzny

Biblioteka Instytutu Filozofii
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel.: (12) 663-17-24
e-mail: biblioteka.filozofia@uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Pedagogiki
ul. Ingardena 3, pok. 33
30-060 Kraków
tel.: (12) 663 27 54
e-mail: biblioteka.ip@uj.edu.pl
kierownik: mgr Małgorzata Gałuszka-Kostuch
e-mail: m.galuszka-kostuch@uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Psychologii
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
tel.: tel.: (12) 663 24 45
e-mail: biblioteka.psychologia@uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Religioznawstwa
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel.: (12) 663-17-12
e-mail: biblioteka.religioznawstwo@uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Socjologii
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel.: (12) 422-71-11 w. 1728
e-mail: bsocjologia@uj.edu.pl

Wydział Historyczny

Biblioteka Instytutu Archeologii
Biblioteka Archeologii Polski i Powszechnej
ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków
tel.: (12) 422 10 33 w. 1274

Biblioteka Archeologii Śródziemnomorskiej
ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków
tel.: (12) 422 10 33 w. 1438

Biblioteka Instytutu Historii
ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków
tel.: (12) 422 10 33 w. 1239
e-mail: bibl@hist.uj.edu.pl
strona WWW: www.jazon.hist.uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki im. prof. Lecha Kalinowskiego
ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków
kierownik: (12) 663 28 45
czytelnia: (12) 663 18 46
e-mail: biblioteka.ihs@uj.edu.pl
strona WWW: https://ihs.uj.edu.pl/biblioteka

Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków
tel.: (12) 663 15 35
e-mail: biblioteka.etnologia@uj.edu.pl

Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii
ul. Westerplatte 10, 31-033 Kraków
tel.: (12) 663-16-73
fax: (12) 663-16-71
czytelnia: tel.: (12) 663-16-75
e-mail: muzykologia.biblioteka@uj.edu.pl
strona WWW: www.muzykologia.uj.edu.pl/biblioteka/

Biblioteka Instytutu Judaistyki
ul. Józefa 19, 31-056 Kraków
tel.: (12) 427 59 13

Wydział Filologiczny

Biblioteka Wydziału Filologicznego
Collegium Paderevianum II, al. Mickiewicza 9B. 31-120 Kraków
tel. (12) 663 4365,
e-mail: biblioteka.filologia@uj.edu.pl
strona WWW: biblioteka.filg.uj.edu.pl

Wydział Polonistyki

Biblioteka Wydziału Polonistyki
ul. Gołębia 20, 31-007 Kraków
tel.: (12) 663 13 28
e-mail: biblioteka_wpuj@uj.edu.pl
kierownik: daniel.skwirut@uj.edu.pl
strona WWW: http://www.biblioteka.polonistyka.uj.edu.pl
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaWPUJ

Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
tel.: (12) 663 18 22
e-mail: jaworsk@apus.filg.uj.edu.pl

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
tel.: (12) 664 45 77
e-mail: biblioteka.WFAIS@uj.edu.pl
strona WWW: fais.uj.edu.pl/wydzial/biblioteka

Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego
ul. Orla 171, 30-244 Kraków
tel.: (12) 623-86-30
e-mail: library@oa.uj.edu.pl
strona WWW: fais.uj.edu.pl/wydzial/biblioteka/biblioteka-oa

Wydział Matematyki i Informatyki

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
tel.: (12) 664-66-62
e-mail: bednarcm@ii.uj.edu.pl

Wydział Chemii

Wydziałowa Biblioteka Chemii
ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków
tel.: (12) 633-63-77 w. 2291
e-mail: bibliote@trurl.ch.uj.edu.pl

Wydział Biologii

Biblioteka Nauk Przyrodniczych
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

tel.: (12) 664 67 09, (12) 664 67 02
e-mail: bnp-uj@uj.edu.pl
strona WWW: https://bnp.uj.edu.pl/

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel.: (12) 664-55-10, 664-55-13
e-mail: biblioteka.wzks@uj.edu.pl
strona internetowa: www.biblioteka.wzks.uj.edu.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków
tel.: 12 426-50-21
e-mail: bibliotekauj@interia.eu

Biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
*Zbiór migracje, mniejszości narodowe i Polonia
Aleje Mickiewicza 3/ przybudówka
tel.: (12) 663-20-00 wew. 315
e-mail: krystyna.paluch@uj.edu.pl
e-mail: malgorzata.wawrykiewicz-gorlach@uj.edu.pl

*Zbiór amerykanistyczny i kanadyjski
Rynek Główny 34, III piętro, p. 35
tel.: (12) 433-97-81
e-mail: mirosława.kokosinska-pacholec@uj.edu.pl

*Zbiór Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykańskich
Rynek Główny 34, III piętro, p. 28
e-mail: biblat@interia.pl

Biblioteka Instytutu Studiów Międzykulturowych
ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel.: (12) 664-55-11
e-mail: danuta3.witek@uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej
al. Mickiewicza 3, pokój 02 (oficyna)
tel.: (12) 634-13-55 w. 231
e-mail: ewa.jamka@uj.edu.pl
e-mail: magda.hlobil@uj.edu.pl

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Biblioteka Nauk Przyrodniczych ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.: (12) 664 67 09, (12) 664 67 02
e-mail: bnp-uj@uj.edu.pl
strona WWW: www.bnp.uj.edu.pl

Inne

Biblioteka Archiwum UJ
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
tel.: (12) 663-35-39

Biblioteka Muzeum UJ
ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków
tel.: (12) 422 10 33 w. 1307

Biblioteka Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Piastowska 26, 30-065 Kraków
tel.: (12) 637-43-03

Biblioteka Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizyko-Chemicznych
ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków
tel.: (12) 633-63-77 w. 2288
e-mail: grochows@trurl.ch.uj.edu.pl

Biblioteka Studium Pedagogicznego
ul. Wiślna 3, 31-007 Kraków
tel.: (12) 422-94-50, (12) 422-94-93

Widok zawartości stron Widok zawartości stron