Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński znów triumfuje w rankingu Perspektyw

Uniwersytet Jagielloński znów triumfuje w rankingu Perspektyw

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 po raz kolejny zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, plasując się na 1. miejscu ze 100-procentowym wskaźnikiem rankingowym. Najstarsza polska uczelnia najwyższe miejsce na podium zajęła ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim, który uzyskał 99,6 proc. Politechnika Warszawska jest trzecia, a miejsce 4. przypadło Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Jak poinformowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy, jest to pierwszy ranking opublikowany z uwzględnieniem wyników ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021, lecz nie wpłynęło to zasadniczo na układ rankingowych tabel. W tym roku czołówka nie zmieniła się, a na pierwszej pozycji w całej historii rankingu znajdował się albo Uniwersytet Jagielloński, albo Uniwersytet Warszawski, albo ex aequo - jak w tegorocznej edycji. Dwie najlepsze polskie szkoły wyższe osiągnęły niemal identyczny wskaźnik rankingowy - UJ 100 proc., UW 99,6 proc. [kapituła przyjęła, że uczelnie o zbliżonych wynikach, różniących się nie więcej niż o 0,5 proc., będą klasyfikowane na tych samych pozycjach - przyp. red.]. Trzecia Politechnika Warszawska traci do liderów 12 punktów. W pierwszej dziesiątce sklasyfikowano ponadto: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Gdańską, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Wrocławską oraz Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Łódzką.


Dwie najlepsze polskie szkoły wyższe osiągnęły niemal identyczny wskaźnik rankingowy - UJ 100 proc., UW 99,6 proc. [kapituła przyjęła, że uczelnie o zbliżonych wynikach, różniących się nie więcej niż o 0,5 proc., będą klasyfikowane na tych samych pozycjach - przyp. red.]. Trzecia Politechnika Warszawska traci do liderów 12 punktów. W pierwszej dziesiątce sklasyfikowano ponadto: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Gdańską, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Wrocławską oraz Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Łódzką

- Informację o wyniku osiągniętym przez Uniwersytet Jagielloński w najnowszej edycji rankingu Perspektyw przyjąłem z wielką radością i satysfakcją. Wyróżnienie to stanowi w moim przekonaniu potwierdzenie, że obrany przez naszą uczelnię kierunek rozwoju jest słuszny, a znakomite dokonania członków naszej społeczności - dostrzegane i doceniane. Przyznana nam pierwsza lokata, wraz z Uniwersytetem Warszawskim, cieszy tym bardziej, że udało się ją uzyskać w bardzo trudnym dla nas czasie, gdy inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie, a koszty prowadzenia działalności sukcesywnie rosną. Mam jednak nadzieję, że mimo wszystkich niesprzyjających zdarzeń i okoliczności, Uniwersytet Jagielloński będzie w nadchodzących latach osiągał kolejne sukcesy, zarówno w badaniach naukowych, jak i kształceniu studentów i doktorantów, potwierdzając pozycję lidera w polskim - i nie tylko polskim - środowisku akademickim. Gratuluję całej naszej wspólnocie akademickiej - mówi prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Jak co roku najważniejszą częścią badania z punktu widzenia kandydatów na studia, jest ranking obejmujący 74 główne kierunki. Przygotowanie go poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z ośrodkami akademickimi, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie. Uniwersytet Jagielloński zwyciężył w 11 z nich: analityka medyczna, biologia, biotechnologia (mgr), farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo i zdrowie publiczne. Bardzo wysoko zostały również ocenione: astronomia, chemia, filozofia, fizyka, geologia, historia, informatyka (mgr), ochrona środowiska, politologia, ratownictwo medyczne, socjologia, stosunki międzynarodowe (2. miejsce) oraz archeologia, dietetyka, dziennikarstwo i komunikacja, filologia angielska, filologie obce, filologia polska, geografia, kierunki o bezpieczeństwie, kulturoznawstwo, pedagogika i psychologia (3. miejsce).

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych są dostępne na stronie 2023.ranking.perspektywy.pl.

Polecamy również
Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron