Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Subsydia profesorskie dla wybitnych uczonych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Subsydia profesorskie dla wybitnych uczonych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. Wojciech Bałus z Wydziału Historycznego, prof. Bartosz Brożek z Wydziału Prawa i Administracji oraz dr hab. Adam Chuderski z Wydziału Filozoficznego znaleźli się wśród laureatów subsydiów profesorskich Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 18. edycji programu Mistrz. Co roku konkurs dotyczy innego obszaru nauki. W 2015 roku był skierowany do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

 

Celem realizowanego od 1998 r. programu Mistrz jest wspieranie wybitnych uczonych ze wszystkich dziedzin, łączących pracę badawczą na światowym poziomie z kształceniem młodego pokolenia badaczy. Laureaci otrzymują maksymalnie 300 tysięcy złotych. Pieniądze będzie można wykorzystać na intensyfikowanie już prowadzonych badań lub też na rozpoczęcie zupełnie nowego projektu badawczego.

Zwycięzcy są wybierani w trybie zamkniętego konkursu opartego na nominacjach środowiska naukowego. Wszystkie zgłoszone projekty badawcze podlegają dwustopniowej ocenie. Najpierw dokonują jej recenzenci, a później panel ekspertów.

Co roku konkurs dotyczy innego obszaru nauki. W 2015 roku był skierowany do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła siedmiu laureatów, wśród których znalazło się aż trzech uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Subsydia profesorskie przyznano:

  • prof. Wojciechowi Bałusowi, kierownikowi Zakładu Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki Wydziału Historycznego za temat badawczy From the Material to the Immaterial Medium. Changes in Art in the Second Half of the 20th century and the Discourse of Art History,
  • prof. Bartoszowi Brożkowi, kierownikowi Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej za temat badawczy Law & neuroscience: a new paradigm in the philosophy of law,
  • dr. hab. Adamowi Chuderskiemu z Zakładu Kognitywistyki Wydziału Filozoficznego za temat badawczy Neuro-logic: Oscillatory mechanisms of reasoning ability.

Pozostali laureaci to prof. Piotr Gutowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Stanisław Wiech z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i dr hab. Bogdan Żurawski z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu Mistrz odbędzie się 28 października 2015 o godz. 12.00 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Polecamy również
Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Widok zawartości stron Widok zawartości stron