Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawie 9 milionów złotych od NCBiR na prace badawczo-rozwojowe

Prawie 9 milionów złotych od NCBiR na prace badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) rozstrzygnęło ostatni konkurs w programie strategicznym "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - Strategmed". Liderem jednego z nagrodzonych konsorcjów naukowo-przemysłowych jest Uniwersytet Jagiellońskiego. NCBiR na realizację projektu ”Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi” przekaże 8 769 375,00 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum BioMiStem, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Jagielloński (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. w Krakowie.

Badania na Uniwersytecie Jagiellońskim będą prowadzone przede wszystkim na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (Zakład Biologii Komórki), a także na Wydziale Chemii (Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii) i w Małopolskim Centrum Biotechnologii (Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych). Kierownikiem projektu, którego wartość całkowita wynosi ponad 17 mln złotych, jest dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. UJ z Zakładu Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

- Choroby cywilizacyjne oraz towarzyszące im między innymi schorzenia narządu ruchu stanowią wyzwanie współczesnej medycyny regeneracyjnej. Projekt badawczy zakłada wykorzystanie biozgodnych materiałów jako rusztowań dla mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) oraz ich wykorzystania w regeneracji tkanki chrzęstnej i kostnej u pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość i cukrzyca typu 2. Opracowanie innowacyjnych rusztowań dla komórek o potencjale regeneracyjnym będą przedmiotem badań podstawowych, przemysłowych oraz prac rozwojowych. Międzydziedzinowa współpraca pomiędzy poszczególnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i partnerem biznesowym daje szansę na poznanie mechanizmów regeneracji oraz opracowanie nowych metod leczenia, w tym uszkodzeń tkanki kostnej i chrzęstnej u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi - wyjaśnia dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. UJ.

Program "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - Strategmed" był pierwszym strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych, opracowanym przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Krajowego Programu Badań. W realizowanym od 2012 roku programie odbyły się w sumie trzy konkursy, w wyniku których wyłoniono 44 projektów badawczo-rozwojowych o łącznej wartości dofinansowania 800 mln zł.

Polecamy również
Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Wybitni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu START FNP

Wybitni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu START FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron