Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersyteccy naukowcy z nagrodami Prezesa Rady Ministrów

Uniwersyteccy naukowcy z nagrodami Prezesa Rady Ministrów

Prof. Andrzej Borowski, prof. Józef Spałek, dr Michał Bizoń i dr Mateusz Konczal zostali laureatami nagród Prezesa Rady Ministrów. Na czwartkowej uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministra nagrody 44 naukowcom wręczył Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. - To, czym państwo się zajmujecie, to, co jest zawodem, misją, powołaniem, ma konstytutywny sens dla człowieczeństwa - powiedział szef resortu nauki.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Przyznawane są corocznie w trybie konkursu.

Za dorobek naukowy z zakresu badań nad kulturą nowożytną nagrodzono prof. Andrzeja Borowskiego z Wydziału Polonistyki. Kilkaset książek, opracowań monograficznych, artykułów, przedmów czy tłumaczeń jego autorstwa stanowi niezaprzeczalny wkład w badania nad kulturą nowożytnej Europy. Jest on oparty na rzadkim dziś w humanistyce założeniu, iż jedyne kryterium oceny wartości wiedzy o rzeczywistości stanowi kryterium prawdy. Obszary zainteresowań naukowych prof. A. Borowskiego koncentrują się wokół: historii literatury staropolskiej w kontekście kultury europejskiej oraz nowożytnej recepcji tradycji judeochrześcijańskiej i grecko-rzymskiej, dziejów powiązań polsko-niderlandzkich w wiekach dawnych, translacjach z zakresu historii idei oraz refleksji nad współczesną myślą humanistyczną, filozofią i socjologią kultury oraz etosu uczonego.

W tej samej kategorii laureatem został też prof. Józef Spałek z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, którego nagrodzono za wkład w skali światowej do teorii silnie skorelowanych elektronów, w tym za wprowadzenie modelu teoretycznego oddziaływań wymiennych i związanego z nimi parowania elektronów w przestrzeni rzeczywistej w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych i innych układach skorelowanych. Jego wysoko cytowane dokonania naukowe wytyczyły kierunki badań w tej dziedzinie. Uhonorowany jest współtwórcą pierwszej ilościowej teorii polaronu magnetycznego w półprzewodnikach półmagnetycznych oraz pomysłodawcą mechanizmu parowania elektronów w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych i innych układach skorelowanych. Jest twórcą modelu oddziaływań magnetycznych silnie skorelowanych fermionów w metalach i półprzewodnikach. Jego pionierskie dokonania znalazły szerokie międzynarodowe uznanie przyczyniając się istotnie do dynamicznego rozwoju fizyki układów silnie skorelowanych - dziedziny, której znaczenie rośnie nieprzerwanie od czasu odkrycia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, z uwagi na potencjalne zastosowania technologiczne.

Z kolei nagrodami za wyróżnione rozprawy doktorskie uhonorowano dr. Michała Bizonia z Wydziału Filozoficznego za pracę Will and Freedom in Plato oraz dr. Mateusza Konczala z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi za pracę Molecular basis of adaptation in the bank vole.

Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Premiera RP.

Polecamy również
Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Widok zawartości stron Widok zawartości stron