Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Piotr Kardas w prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Profesor Piotr Kardas w prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji UJ prof. Piotr Kardas został wybrany na wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA). Decyzję taką podjęto podczas sobotniego posiedzenia plenarnego NRA. Rada jest organem samorządu zawodowego adwokatów wykonujących zawód zaufania publicznego. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP.

 

Na czele 8-osobowego prezydium NRA stoi adw. Jacek Trela, prezes NRA, wybrany 25 listopada br. w wyborach bezpośrednich podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury. Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy m.in. nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów, rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich, czy udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego prezydium NRA odbyło się 6 grudnia.

Profesor Piotr Kardas kończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskał stopień magistra na podstawie rozprawy Przestępstwo polityczne w polskim prawie karnym napisanej pod kierunkiem naukowym prof. Andrzeja Zolla. Od 1990 roku jest związany z Katedrą Prawa Karnego UJ, najpierw jako doktorant, następnie asystent, adiunkt, wreszcie profesor.

Przebywał na stażach i stypendiach naukowych w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Mainz, Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie, Uniwersytecie w Dreźnie, Uniwersytecie Wiedeńskim, Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim.

W latach 1990-1992 odbył aplikację sędziowską w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W latach 1994-1998 pełnił funkcję asystenta sędziego w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie. Współpracownik komisji powołanej przez ministra sprawiedliwości , Hannę Suchocką, przygotowującej projekt nowelizacji Kodeksu Karnego z 1997 r. Od 2005 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, a od 2008 arbitrem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie.

Od 2001 r. łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktycznym wykonywaniem zawodu adwokata. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich, jest wykładowcą na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów, prokuratorów i adwokatów.

Zdjęcie: Prof. Piotr Kardas (Fot. Wojciech Górski / Dziennik Gazeta Prawna)

Polecamy również
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem <span lang='en'>ERC Advanced Grant</span>

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem ERC Advanced Grant

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu <span lang="en">FIRST TEAM</span> FENG

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu FIRST TEAM FENG

Widok zawartości stron Widok zawartości stron