Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miliony na zespoły badawcze, współpracę międzynarodową i pionierskie badania

Miliony na zespoły badawcze, współpracę międzynarodową i pionierskie badania

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło we wtorek wyniki konkursów Maestro 8, Harmonia 8 i Sonata Bis 6, w których realizowane będą szeroko zakrojone badania, które wymagają współpracy większego grona uczonych. Na liście laureatów znalazło się 23 naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy otrzymają łącznie ponad 35 mln zł na prowadzenie badań podstawowych.

 

W rozstrzygniętych właśnie konkursach realizowane będą szeroko zakrojone badania, które wymagają współpracy większego grona uczonych. Sonata Bis pozwala naukowcom założyć nowy zespół badawczy, laureaci konkursu Harmonia realizują projekty wspólnie z zagranicznymi ośrodkami, natomiast w ramach Maestro najbardziej doświadczeni badacze kierują pracami o charakterze pionierskim. Do 3 konkursów zgłoszono łącznie 672 projekty, z których 161 uzyskało finansowanie. Daje to średni współczynnik sukcesu na poziomie prawie 24 proc., czyli o 4 punkty procentowe więcej niż w poprzedniej edycji tych samych konkursów.

Harmonia to konkurs, w którym można zgłaszać projekty badawcze, przeznaczone do realizacji w ramach współpracy międzynarodowej. Może ona polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W 8. edycji konkursu finansowanie, o łącznej wartości 5,41mln zł, otrzyma 8 projektów zgłoszonych przez badaczy z UJ.

Do konkursu Sonata Bis można zgłaszać projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem nowo uformowanej grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Finansowanie o łącznej wartości ponad niemal 28 mln zł otrzyma 14 uniwersyteckich naukowców. Najwyższe przyznano projektowi Globalne, lokalne czy wybredne? Integratywny test hipotezy "wszystko jest wszędzie" zgłoszonemu przez dr. Łukasza Michalczyka z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ.

Maestro to konkurs przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. W 8. edycji konkursu finansowanie w wysokości prawie 1,8 mln zł otrzymał prof. Piotr Zgliczyński z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, który zrealizuje projekt Metody geometryczne i komputerowo wspierane dowody w dynamice równań różniczkowych cząstkowych.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania oraz statystyki konkursów Maestro 8, Harmonia 8 i Sonata Bis 6 dostępne są na stronie internetowej ncn.gov.pl.

Polecamy również
Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron