Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty na przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć dla młodzieży

Granty na przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć dla młodzieży

2 projekty z Uniwersytetu Jagiellońskiego dostały dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach konkursu "Ścieżki Kopernika 2.0" PO Wiedza Edukacja Rozwój. Za stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, które mają rozbudzić w młodzieży ciekawość odpowiedzialne będą dr Kinga Gajda i dr Łucja Piekarska-Duraj z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ).

Jak informuje na swojej stronie NCBiR, "Ścieżki Kopernika 2.0" mają wzmocnić współpracę uczelni z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, związkami i innymi stowarzyszeniami. W trakcie realizacji dofinansowanych projektów młodzież będzie uczyć się m.in. krytycznego myślenia czy też przedsiębiorczości i komunikacji w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczniowie będą odwiedzać laboratoria, przeprowadzać praktyczne eksperymenty i doskonalić się pracy zespołowej.

- Szczególnie zależy nam na aktywizowaniu młodzieży, bo wiemy, że drzemie w niej duży potencjał. Planowaliśmy przeznaczyć na konkurs 5 milinów złotych, jednak po ocenie wszystkich 103 wniosków i wybraniu 30 najlepszych postanowiliśmy zwiększyć alokację o ponad milion złotych. Chcemy, by szkoły wyższe mogły zrealizować jeszcze więcej pomysłów na angażowanie członków lokalnej społeczności w spójne tematycznie działania naukowe - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR.

Partnerzy w wybranych do dofinansowania projektach wspólnie opracują i zrealizują programy inspirujące do odkrywania i zrozumienia świata poprzez organizację wystaw, warsztatów czy przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów. Uczelnie udostępnią swoje zasoby (m.in. kadrę dydaktyczną, laboratoria i aparaturę naukową), a ich partnerzy w projektach będą aktywnie włączać się w realizację działań promujących naukę oraz naukowych.

Laureatką konkursu "Ścieżki Kopernika 2.0" została m.in. dr Kinga Gajda z Instytutu Europeistyki WSMiP UJ, która w okresie od czerwca br. do maja 2019 roku zrealizuje projekt "Kompetentni uczniowie". Ma on na celu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych i myślenia krytycznego, a także współpracy i rozwiązywania problemów oraz kreatywności i działania innowacyjnego u 180 uczniów szkół średnich w ramach nauk społeczno-humanistycznych.

- Uczestnicy projektu zostaną działaniami dydaktycznymi, zajęciami modułowymi wykorzystującymi innowacyjne, aktywne metody nauczania realizowanymi przez Instytut Europeistyki w partnerstwie z Kolegium Europy Wschodniej, Fundacją AntySchematy2 oraz Europe4Youth. Efektem projektu ma być stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć w celu rozbudzenia u uczniów ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Zajęcia będą realizowane w ramach trzech modułów Komunikuj komunikatywnie, Piramida współpracy - od współpracy człowieka z człowiekiem do współpracy międzynarodowej i Kreatywne metody upamiętniania historii lokalnej - wyjaśnia dr Kinga Gajda i dodaje:

- W ramach projektu powstaną podręczniki z tekstami napisanymi przez specjalistów prowadzących zajęcia, zawierającymi opis innowacyjne metod wykorzystanych podczas zajęć, scenariusze zajęć oraz raport omawiający przebieg, czas realizacji i efekty projektu, które będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli szkolnych do uatrakcyjnienia własnych zajęć. Podręczniki będą tworzone przy współudziale uczniów z uwzględnieniem ich oczekiwań i wniosków, co przyczyni się do szerokiego wykorzystania wypracowanych efektów projektu.

Zwyciężczynią konkursu została również dr Łucja Piekarska-Duraj. Zgłoszony przez nią projekt "Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw - szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych" zostanie także zrealizowany w Instytucie Europeistyki WSMiP UJ.

Konkurs "Ścieżki Kopernika 2.0" jest realizowany w ramach III misji uczelni, w Poddziałaniu 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym" Power. Swoim zasięgiem obejmie blisko 2 tysiące uczestników. Lista rankingowa przedsięwzięć wyłonionych w konkursie dostępna jest na stronie NCBiR.

Polecamy również
Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron