Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z UJ otrzymali wsparcie z NCN na rozwój projektów badawczych

Naukowcy z UJ otrzymali wsparcie z NCN na rozwój projektów badawczych

Łącznie ponad 24,5 mln zł zdobyli badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki konkursach Maestro i Sonata Bis. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców, z kolei drugi skierowany jest do badaczy, którzy chcieliby powołać nowy zespół naukowy.

 

Środki otrzymane w konkursach można przeznaczyć na wynagrodzenia, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć z nich inne koszty związane z realizacją projektu.

W 14. edycji konkursy Maestro złożono 72 wnioski, jednak granty otrzymało jedynie pięcioro laureatów. Wśród nich znajduje się prof. Małgorzata Barańska (Wydział Chemii UJ), która na projekt badawczy pt. "RamanSense: Metabolomika oparta na wzmocnionej stymulowanej mikroskopii ramanowskiej" otrzymała 4 989 800 zł.

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu Sonata Bis (12. edycja) obejmuje nazwiska 58 laureatów, z czego siedmioro to naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Narodowe Centrum Nauki poprzez konkurs Sonata Bis wspiera projekty mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Konkurs Maestro zapewnia finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych naukowców, które mają na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Polecamy również
Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Widok zawartości stron Widok zawartości stron