Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorant z UJ CM laureatem konkursu Student-Wynalazca

Doktorant z UJ CM laureatem konkursu Student-Wynalazca

Marcin Jakubiec z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM jest jednym z pięciu młodych innowatorów, którzy zdobyli główne nagrody w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. Jury uhonorowało go za modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych, które opracowano w zespole prof. Krzysztof Kamińskiego z Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM.

Celem konkursu organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Inicjatywa adresowana jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłaszane wynalazki i wzory użytkowe powstałe w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Jak poinformowali organizatorzy, konkurs w środowisku akademickim cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. Do tegorocznej edycji nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 247 twórców z 21 uczelni z całej Polski. Obejmują one obszary techniki dotyczące maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej, medycznej i farmaceutycznej oraz inżynierii rolniczej, a także elektroniki.

W XIV edycji konkursu Student-Wynalazca jury przyznało 5 równorzędnych nagród głównych. Otrzymali je młodzi innowatorzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechniki Warszawskiej. Laureaci pojadą do Genewy na Międzynarodową Wystawę Wynalazków 2024, podczas której będą prezentować i promować swoje rozwiązania. Wezmą też udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Marcina Jakubca nagrodzono za modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych, których współautorami są także prof. Krzysztof Kamiński, dr Michał Abram, dr hab. Anna Rapacz, dr Szczepan Mogilski, dr hab. Gniewomir Latacz oraz prof. Marta Struga. Wynalazek ujawnia grupę związków organicznych o budowie aminokwasowej i silnych właściwościach przeciwdrgawkowych, przeciwbólowych, przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych i neuroprotekcyjnych, charakteryzujących się jednocześnie nowatorskim mechanizmem działania oraz ponadprzeciętnie wysokim marginesem bezpieczeństwa (w badaniach in vitro i in vivo). Jak przekazał nam prof. Krzysztof Kamiński, związek wiodący znajduje się aktualnie w zaawansowanej fazie badań przedklinicznych.

Pełna lista laureatów konkursu Student-Wynalazca jest dostępna na stronie Politechniki Świętokrzyskiej.

Polecamy również
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem <span lang='en'>ERC Advanced Grant</span>

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem ERC Advanced Grant

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu <span lang="en">FIRST TEAM</span> FENG

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu FIRST TEAM FENG

Widok zawartości stron Widok zawartości stron