Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca z otoczeniem

Uniwersytet Jagielloński realizuje swoją misję nie tylko poprzez działania w zakresie dydaktyki i badań naukowych, ale również współpracę z otoczeniem społecznym, kulturowym i gospodarczym. Działalność ta obejmuje transfer wiedzy do gospodarki, w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, humanistycznych i społecznych, odgrywanie kulturotwórczej roli zarówno w kontekście pozycji Uniwersytetu w dziedzictwie kulturowym kraju, jak i współczesnych przemian w świecie kultury i sztuki, a także pełnienie szeroko pojętej funkcji opiniotwórczej i eksperckiej. Odpowiadając na wymogi doby globalizacji, zadania te Uczelnia realizuje zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym i międzynarodowym. Współpraca z otoczeniem ma miejsce na poziomie ogólnouczelnianym, gdzie realizowana jest m.in. przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu oraz Sekcję Karier, a także w ramach działalności poszczególnych wydziałów i podległych im jednostek.

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zadaniem jest kompleksowe wspieranie współpracy naukowców UJ z otoczeniem gospodarczym.

więcej o

Działające na Uniwersytecie Jagiellońskim Biuro Karier koncentruje swoją działalność na: doradztwie, szkoleniach, udzielaniu studentom i absolwentom informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku pracy i edukacji oraz realizacji projektów badawczych (m.in. Losy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego).

więcej o

Bogata oferta edukacyjna Wydziału. Polecamy także akcję „Ostatni Dzwonek przed maturą z fizyki i astronomii" organizowaną co roku przez studentów kół naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego działających na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

więcej o

Oferta programów wizyt oraz oferta poszczególnych Wydziałów, proponowane terminy oraz zagadnienia i tematy spotkań.

więcej o

Synchrotron to nowoczesne multidyscyplinarne urządzenie badawcze, które otworzy nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki takich jak: biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS będzie otwarte dla wszystkich grup badawczych z Polski, a także z zagranicy. Badania będą mogły się rozpocząć w II połowie 2015 roku.

więcej o

Program rozwoju naukowego Konsorcjum zakłada stworzenie unikalnego ośrodka badań interdyscyplinarnych m.in. w obszarze nauk fizycznych.

więcej o

Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekulamych i Komórkowych Cell-Mol-Tech powstało w listopadzie 2013 roku. W skład konsorcjum wchodzą Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o.

więcej o

Cafe Nauka to cykl spotkań z fascynującą nauką podaną w przystępny sposób. To rozmowy o ważnych, niekiedy kontrowersyjnych kwestiach dotyczących ludzi, świata, przyszłości. To niezwykli naukowcy, ich badawcze pasje i pozanaukowe zainteresowania.

więcej o

Wszechnica UJ jest partnerem dla organizacji, którym zależy na ciągłym rozwoju. Pomaga budować zdrowe, wspierające środowisko pracy, w którym efektywność jest skutkiem zaangażowania we wspólne cele, dobrze przemyślanych procesów i wysokich kompetencji – nie zaś nadmiernej presji i krótkowzrocznego eksploatowania zasobów.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron