Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziały

Wydział Prawa i Administracji

Jest to najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, jego historia sięga 1364 roku. Współcześnie wydział posiada silną pozycję i jest uznawany za najlepszy w Polsce. Zwycięża we wszystkich rankingach prasowych, a od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał najwyższą ocenę, czyli A+. Na wydziale prowadzone są trzy kierunki studiów: administracja, prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

więcej o

Wydział Lekarski

Na najstarszym medycznym wydziale UJ prowadzone są trzy kierunki studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz dietetyka. Studenci mogą specjalizować się w takich dziedzinach jak: kardiologia, neurologia, fizjologia, choroby metaboliczne, choroby wewnętrzne, biologia molekularna czy pediatria. Kierunki kształcenia realizowane na wydziale każdego roku uznawane są za najlepsze w Polsce.

więcej o

Wydział Farmaceutyczny

Na wydziale realizowane są takie kierunki studiów, jak: farmacja, kosmetologia oraz analityka medyczna. Prowadzone badania skupiają się na poszukiwaniu nowych i innowacyjnych postaci leków, ocenie toksyczności medykamentów oraz zagadnieniach z zakresu biotechnologii i farmakoekonomiki. W skład wydziału wchodzi 16 jednostek naukowo-dydaktycznych, w tym 10 katedr. Należą do niego również Muzeum Farmacji i Ogród Roślin Leczniczych oraz specjalistyczna Zwierzętarnia.

więcej o

Wydział Nauk o Zdrowiu

Jest kontynuatorem bogatej tradycji w zakresie kształcenia pielęgniarek. Na ofertę studiów składają się takie kierunki, jak: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne oraz elektroradiologia. Wydział skupia się na badaniu ludzkiego ciała oraz zastosowaniu zdobytej wiedzy w celu ochrony zdrowia, polepszenia go oraz ratowania życia. Prowadzi m.in. badania w zakresie kardiologii prewencyjnej i tworzy programy mające na celu zmianę zwyczajów żywieniowych.

więcej o

Wydział Filozoficzny

Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacyjnych. Jest jednym z najstarszych wydziałów na naszej uczelni, ponieważ powstał w 1364 roku. Wydział ten to miejsce, w którym człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

więcej o

Wydział Historyczny

Wydział ten to odpowiednie miejsce dla pasjonatów starożytnych kultur, osób zainteresowanych badaniem sztuki, ochroną dóbr kultury oraz oczywiście studiowaniem historii. W ofercie studiów znajdują się takie kierunki, jak: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, judaistyka, muzykologia oraz ochrona dóbr kultury. W skład wydziału wchodzi 6 instytutów, a każdy z nich może pochwalić się znaczącymi dokonaniami naukowymi.

więcej o

Wydział Filologiczny

W skład Wydziału wchodzi 8 jednostek: Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Klasycznej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej i wyłoniony z niego w drugiej połowie XX w. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki oraz Instytut Orientalistyki.

więcej o

Wydział Polonistyki

Na wydziale kształcenie realizowane jest na takich kierunkach, jak: edytorstwo, filologia, język polski w komunikacji społecznej, kulturoznawstwo, polonistyka-komparatystyka oraz wiedza o teatrze. W skład wydziału wchodzi m.in. Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Prowadzi także edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych.

więcej o

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział kształci w dziedzinie astronomii, astrofizyki, fizyki, biofizyki oraz informatyki stosowanej. Oferuje także interdyscyplinarne Studia Matematyczno-Przyrodnicze oraz studia na kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia. W skład wydziału wchodzą Instytut Fizyki, Instytut Fizyki Teoretycznej, Obserwatorium Astronomiczne, Instytut Informatyki Stosowanej oraz Centrum Informatyczno-Techniczne. Wydział posiada prestiżową kategorię A+ oraz status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

więcej o

Wydział Matematyki i Informatyki

Na wydziale kształci się studentów w dziedzinie matematyki teoretycznej, ogólnej, stosowanej, nauczycielskiej, finansowej, matematyki w ekonomii, matematyki z informatyką, biomatematyki, matematyki komputerowej, a także w dziedzinie informatyki stosowanej, teoretycznej, analitycznej, bioinformatyki, inżynierii oprogramowania, modelowania, sztucznej inteligencji i sterowania oraz oprogramowania. Wydział posiada prestiżową kategorię A+.

więcej o

Wydział Chemii

Na wydziale kształcenie realizowane jest na kierunkach: chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju oraz ochrona środowiska. Zainteresowania badawcze naukowców skupiają się głównie wokół zagadnień chemii biologicznej i medycznej, katalizy i chemii środowiska, syntezy organicznej, modelowania molekularnego, spektroskopii, analityki sądowej i konserwatorskiej oraz zaawansowanych materiałów i nanotechnologii. Wydział posiada prestiżową kategorię A+.

więcej o

Wydział Biologii

Program studiów na wydziale umożliwia indywidualne kształtowanie ścieżki dydaktycznej. Studenci mogą badać komórki, organizmy, środowiska, klimat i historię Ziemi. Wydział kształci w dziedzinie biologii oraz neurobiologii. W skład wydziału wchodzą trzy instytuty: Botaniki, Nauk o Środowisku oraz Zoologii i Badań Biomedycznych. Do wydziału przynależy również Ogród Botaniczny.

więcej o

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wydział kształci w dziedzinie psychologii, dziennikarstwa, filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach, kulturoznawstwa, zarządzania informacją, elektronicznego przetwarzania informacji, polityki społecznej, ekonomii oraz zarządzania. Różnorodność prowadzonych kierunków czyni z jednostki jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ.

więcej o

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział oferuje - cieszące się opinią wiodących kierunków w Polsce - studia z obszaru nauk o polityce, kulturoznawstwa i studiów regionalnych, w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Studia prowadzone przez Wydział otrzymały ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. W skład Wydziału wchodzi 7 instytutów i 1 samodzielna katedra oraz 5 ośrodków specjalistycznych.

więcej o

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Wydział oferuje studia licencjackie i magisterskie na kierunkach biochemia, biofizyka molekularna i komórkowa, biotechnologia oraz bioinformatyka. Uwaga naukowców koncentruje się wokół molekularnych aspektów funkcjonowania organizmów żywych. Wydział powstał w 2002 roku i od tego czasu może pochwalić się dużym dorobkiem badawczym. Pracownicy wydziału współpracują z ponad 80 polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi.

 

więcej o

Wydział Geografii i Geologii

Wydział oferuje studia I i II stopnia na kierunkach geografia, e-gospodarka przestrzenna (nowość) i geologia oraz studia doktoranckie. Rozpoczął działalność w 2017 roku. W jego skład wchodzi Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Nauk Geologicznych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron