Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Struktura

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Lista jednostek administracyjnych UJ

Jednostki administracyjne podległe rektorowi

Jednostki administracyjne podległe prorektorowi ds. Collegium Medicum

Jednostki podległe prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej

Jednostki administracyjne podległe prorektorowi ds. dydaktyki

Jednostki administracyjne podległe prorektorowi ds. rozwoju

Jednostki administracyjne podległe prorektorowi ds. polityki kadrowej i finansowej

Jednostki administracyjne podległe prorektorowi ds. badań naukowych

Jednostki administracyjne podległe kanclerzowi

Jednostki administracyjne podległe zastępcy kanclerza ds. administrowania nieruchomościami

Jednostki administracyjne podległe zastępcy kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych

Jednostki administracyjne podległe zastępcy kanclerza ds. ogólnych

Jednostki administracyjne podległe zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum

Jednostki administracyjne podległe kwestorowi

Jednostki administracyjne podległe zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum