Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022

Total
38597
34432
students
1890
PhD students
2275
Post diploma students

Liczba prowadzonych kierunków w roku akademickim 2021/2022

168
kierunków
16
wydziałów

Liczba pracowników (wraz z Collegium Medicum)

academic teachers
4737
Profesorowie zwyczajni
586
Profesorowie nadzwyczajni i wizytujący
691
Adiunkci
1825
Asystenci
1059
Inni
576
others
3998
Total
8735
As of
31 grudnia 2021