Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021

Total
39545
35517
students
2153
PhD students
1875
Post diploma students

Liczba prowadzonych kierunków w roku akademickim 2020/2021

166
kierunków
16
wydziałów

Liczba pracowników pełnozatrudnionych (wraz z Collegium Medicum)

academic teachers
3942
Profesorowie zwyczajni
499
Profesorowie nadzwyczajni i wizytujący
631
Adiunkci
1654
Asystenci
679
Inni
479
others
3481
Total
7423

Podstawowe jednostki uczelni i ocena ich działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (w roku 2017)

A+
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
A
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Historyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Biologii
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Studiów Międzynarowych i Politycznych
Wydział Geografii i Geologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
As of
31 grudnia 2020

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj