Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023

Total
37533
33794
students
1687
PhD students
2052
Post diploma students

Liczba prowadzonych kierunków w roku akademickim 2022/2023

166
kierunków
16
wydziałów

Liczba pracowników (wraz z Collegium Medicum)

academic teachers
4821
Profesorowie zwyczajni
588
Profesorowie nadzwyczajni i wizytujący
729
Adiunkci
1919
Asystenci
1044
Inni
541
others
4017
Total
8838
As of
31 grudnia 2022

Web Content Display Web Content Display

Field of science Discipline Scientific category
nauki humanistyczne archeologia B+
filozofia A
historia B+
językoznawstwo B+
literaturoznawstwo A
nauki o kulturze i religii B+
nauki o sztuce A
nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja B+
nauki medyczne i nauki o zdrowiu nauki farmaceutyczne B+
nauki medyczne A
nauki o zdrowiu B+
nauki społeczne geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna A
ekonomia i finanse B+
nauki o bezpieczeństwie A+
nauki o komunikacji społecznej i mediach B+
nauki o polityce i administracji A
nauki o zarządzaniu i jakości A
nauki prawne A
nauki socjologiczne B+
pedagogika B+
psychologia A+
nauki ścisłe i przyrodnicze astronomia A
informatyka A+
matematyka A
nauki biologiczne A
nauki chemiczne A+
nauki fizyczne A+
nauki o ziemi i środowisku A

Web Content Display Web Content Display