Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2018/2019

Total
41661
36630
students
2761
PhD students
2270
Post diploma students

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności w roku akademickim 2018/2019

94
kierunków
177
specjalności
16
wydziałów

Liczba pracowników pełnozatrudnionych (wraz z Collegium Medicum)

academic teachers
3809
professors (ordinary)
268
professors (extraordinary)
392
visiting professors
1
docents
0
adjunct academics
1923
assistants
665
lecturers and senior lecturers
469
language teachers and instructors
73
certified librarians, information and documentation staff
18
others
3437
Total
7246

Podstawowe jednostki uczelni i ocena ich działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (w roku 2017)

A+
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
A
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Historyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Biologii
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Studiów Międzynarowych i Politycznych
Wydział Geografii i Geologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
As of
31 grudnia 2018

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj