Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2017/2018

Total
43961
38860
students
2996
PhD students
2105
Post diploma students

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności w roku akademickim 2017/2018

86
kierunków
117
specjalności
16
wydziałów

Liczba pracowników pełnozatrudnionych (wraz z Collegium Medicum)

academic teachers
3811
professors (ordinary)
271
professors (extraordinary)
388
visiting professors
0
docents
0
adjunct academics
1885
assistants
685
lecturers and senior lecturers
491
language teachers and instructors
70
certified librarians, information and documentation staff
21
others
3388
Total
7199

Podstawowe jednostki uczelni i ocena ich działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (w roku 2017)

A+
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
A
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Historyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Biologii
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Studiów Międzynarowych i Politycznych
Wydział Geografii i Geologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
As of
30 listopada 2017

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj