Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Strategie rozwoju UJ

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Strategia rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2021-2030 jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Uczelni. Dokument określa cele i kierunki rozwoju Uniwersytetu w jego otoczeniu bliższym i dalszym do roku 2030.

Robocza wersja dokumentu, przygotowana przez zespół pracujący pod kierownictwem prof. Jarosława Górniaka, powstała we współpracy z prorektorami, kanclerzami i kwestorami UJ. Wstępna wersja dokumentu uzyskała pozytywną opinię Kolegium Rektorskiego 14 kwietnia 2021 i rekomendację do rozpoczęcia konsultacji ze społecznością akademicką naszej Uczelni.

25 maja 2021 roku dokument został zaopiniowany przez Radę Uczelni UJ, a 26 czerwca był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UJ, który podejmując uchwałę nr 71/VI/2021 zatwierdził ostatecznie "Strategię rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku".

Download files
pdf
Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku

Web Content Display Web Content Display

Strategia klimatyczno-ekologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030

Strategia klimatyczno-ekologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030

Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu należą do największych i najpilniejszych wyzwań XXI wieku.

W myśl Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r. (Cel V. pkt. 4) Uczelnia odpowiada na globalne wyzwanie, jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochrona środowiska naturalnego poprzez badania i prace eksperckie, aktywność edukacyjną, politykę zakupów, przyjazną dla środowiska naturalnego politykę inwestycyjną, ograniczenie emisyjności infrastruktury, rozwój terenów zielonych i sprzyjanie niskoemisyjnemu transportowi. Uniwersytet Jagielloński współpracuje z uczelniami partnerski mi z Uniwersytetu Europejskiego UNA Europa w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i zmierzenia się z jego zagrożeniami w postaci kryzysu klimatycznego oraz utraty bioróżnorodności, wsp ieraniu rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej oraz podnoszeniu świadomości i promowani u zachowań proklimatycznych w społeczności akademickiej.
Download files
pdf
Strategia klimatyczno-ekologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030