Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Nagroda "Literatury na Świecie" dla profesor Magdaleny Siwiec

Nagroda

Redakcja miesięcznika "Literatura na Świecie" po raz 25. wyróżniła twórców, tłumaczy i wydawnictwa, którzy jej zdaniem zabłysnęli w 2017 roku. Wśród tegorocznych laureatów jest dr hab. Magdalena Siwiec z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagroda "Literatury na Świecie" jest przyznawana od 1972 roku. Jej celem jest promowanie i docenianie wybitnych tłumaczy poezji, prozy, a także książek literaturoznawczych. Przyznawana jest w siedmiu kategoriach: poezja; proza; nowa twarz; inicjatywa wydawnicza; translatologia, komparatystyka, literaturoznawstwo; nagroda im. Andrzeja Siemka i "Mamut".

Dr hab. Magdalenę Siwiec, p.o. kierownik Katedry Komparatystyki Literackiej UJ, nagrodzono w kategorii literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka za książkę Romantyzm, czyli inter esse wydaną przez Instytut Badań Literackich PAN.

"Tytułowe inter esse - kategoria pożyczona od Sorena Kierkegarda - wskazuje na 'to trzecie', to, co znajduje się pomiędzy, co nieuchwytne, wymykające się jednoznacznym klasyfikacjom, a co stanowi istotę romantyzmu. Zebrane w tej książce teksty nie mają stworzyć syntezy, a raczej konstelację. Ich kompozycja wynika ze zdarzenia studiów przypadków, ich konfrontacji, zbliżania się do jednej, wyraziście określonej wersji romantyzmu i oddalania od niej przez kontrapunktowanie inną. Kontekstualizacja i dekontekstualizacja tworzą zasadniczy ruch lekturowy. Szkice pokazują komplikacje romantycznego ‘ja’, rozpiętego między mocnym ego a podmiotowością słabą. Eksponują oscylację między natchnieniem a wirtuozerią, poezją kobiecą a fantazmatem kobiecości, optymistycznymi i pesymistycznymi - prowadzącymi w stronę nihilizmu - reakcjami na pooświeceniowe odczarowanie świata. Chodzi zatem o nieustanny ruch, określanie miejsc granicznych, pomiędzy którymi znajduje się przestrzeń otwarta na ów trzeci element, przestrzeń trudna do zdefiniowania, rodząca nieustanne napięcia" - czytamy w opisie książki.

Laureatka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Stendhala w Grenoble. Jej zainteresowania naukowe to romantyzm a nowoczesność, dziewiętnastowieczne koncepcje poezji, polsko-francuskie związki literackie, komparatystyka. Autorka książek: Sen o twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval (1998), Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki (2002), Romantyzm i zatrzymany czas (2009) oraz Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza - relacja w stanie kryzysu (Alfred de Musset i Juliusz Słowacki) (2012), a także artykułów w czasopismach naukowych ("Pamiętnik Literacki", "Teksty Drugie", "Ruch Literacki") i tomach zbiorowych, współredaktorka książek Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele (2008) oraz Literatura a malarstwo - malarstwo a literatura. Panorama polskich koncepcji badawczych XX w. (2009). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i rządu francuskiego. Sekretarz "Ruchu Literackiego".

Recommended
Poznaliśmy laureatów 7. edycji Laudacji Studenckich
Prof. Krzysztof Zajas laureatem Krakowskiej Książki Miesiąca
Nagroda al-Farabiego dla prof. Anny Krasnowolskiej
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj