Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Sprawy finansowe

Stypendia doktoranckie

Tutaj znajdziesz szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Read More o

Pomoc materialna

Świadczenia pomocy materialnej, stypendia ministra, kredyty dla doktorantów, akademiki.

Read More o

Fundusz Stypendialny im. Adama Krzyżanowskiego

Celem Funduszu jest wspieranie najzdolniejszych doktorantów naszej Wszechnicy z otwartym przewodem doktorskim.

Read More o

Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" jest wdrażanie na Uniwersytecie Jagiellońskim nowatorskich projektów dydaktycznych.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj