Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Sprawy finansowe

Tutaj znajdziesz szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Read More o

Świadczenia pomocy materialnej, stypendia ministra, stypendium rektora.

Read More o

Celem Funduszu jest wspieranie najzdolniejszych doktorantów naszej Wszechnicy z otwartym przewodem doktorskim.

Read More o

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" jest wdrażanie na Uniwersytecie Jagiellońskim nowatorskich projektów dydaktycznych.

Read More o