Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Struktura

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółową organizację i zasady działania administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym strukturę organizacyjną administracji, zasady jej funkcjonowania, kierowania i sprawowania nadzoru oraz zakresy zadań jednostek organizacyjnych administracji. Zawiera również regulaminy określające organizację i szczegółowe zadania jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych, międzyuczelnianych i wspólnych.

Regulamin organizacyjny