Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024

Total
37219
33443
students
1520
PhD students
2256
Post diploma students

Liczba prowadzonych kierunków w roku akademickim 2022/2023

166
kierunków
16
wydziałów

Liczba pracowników (wraz z Collegium Medicum)

academic teachers
4844
Profesorowie zwyczajni
589
Profesorowie nadzwyczajni i wizytujący
735
Adiunkci
1973
Asystenci
1032
Inni
515
others
4067
Total
8911
As of
31 grudnia 2023

Web Content Display Web Content Display

Field of science Discipline Scientific category
nauki humanistyczne archeologia B+
filozofia A
historia B+
językoznawstwo B+
literaturoznawstwo A
nauki o kulturze i religii B+
nauki o sztuce A
nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja B+
nauki medyczne i nauki o zdrowiu nauki farmaceutyczne B+
nauki medyczne A
nauki o zdrowiu B+
nauki społeczne geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna A
ekonomia i finanse B+
nauki o bezpieczeństwie A+
nauki o komunikacji społecznej i mediach B+
nauki o polityce i administracji A
nauki o zarządzaniu i jakości A
nauki prawne A
nauki socjologiczne B+
pedagogika B+
psychologia A+
nauki ścisłe i przyrodnicze astronomia A
informatyka A+
matematyka A
nauki biologiczne A
nauki chemiczne A+
nauki fizyczne A+
nauki o ziemi i środowisku A