Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2019/2020

Total
39552
35112
students
2151
PhD students
2289
Post diploma students

Liczba prowadzonych kierunków w roku akademickim 2019/2020

158
kierunków
16
wydziałów

Liczba pracowników pełnozatrudnionych (wraz z Collegium Medicum)

academic teachers
3841
Profesorowie zwyczajni
488
Profesorowie nadzwyczajni i wizytujący
593
Adiunkci
1 560
Asystenci
657
Inni
543
others
3466
Total
7307

Podstawowe jednostki uczelni i ocena ich działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (w roku 2017)

A+
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
A
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Historyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Polonistyki
Wydział Biologii
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Studiów Międzynarowych i Politycznych
Wydział Geografii i Geologii
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
As of
31 grudnia 2019

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj