Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Strategia rozwoju

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Strategia Rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia Rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2021-2030 jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Uczelni. Dokument określa cele i kierunki rozwoju Uniwersytetu w jego otoczeniu bliższym i dalszym do roku 2030.

 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2020/21, zgodnie ze Statutem UJ, uchwalił dokument opisujący strategię rozwoju Uniwersytetu do 2030 roku.

Robocza wersja dokumentu, przygotowana przez zespół pracujący pod kierownictwem prof. Jarosława Górniaka, powstała we współpracy z prorektorami, kanclerzami i kwestorami UJ. Wstępna wersja dokumentu uzyskała pozytywną opinię Kolegium Rektorskiego 14 kwietnia br. i rekomendację do rozpoczęcia konsultacji ze społecznością akademicką naszej Uczelni.

Do 30 kwietnia można było zgłaszać drogą mailową oraz poprzez specjalnie utworzone forum dyskusyjne własne uwagi i propozycje zmian dokumentu. 10 maja odbyło się zorganizowane w formie zdalnej otwarte spotkanie ze społecznością akademicką naszej uczelni.

25 maja dokument został zaopiniowany przez Radę Uczelni UJ, a 26 czerwca był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UJ, który podejmując uchwałę nr 71/VI/2021 zatwierdził ostatecznie "Strategię rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku".

Download files
pdf
Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku
pdf
"Założenia strategii UJ na lata 2021-2030" przedstawione 18.11.2020 r. na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego oraz 19.11.2020 r. na posiedzeniu Rady Uczelni UJ
pdf
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Uniwersytecie Jagiellońskim: założenia konstrukcji systemu

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj