Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Strategia rozwoju

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Założenia Strategii Rozwoju UJ w latach 2021-2030

Założenia Strategii Rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2021-2030 będzie najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Uczelni. Dokument określi cele i kierunki rozwoju Uniwersytetu w jego otoczeniu bliższym i dalszym do roku 2030.

Download files
pdf
„Założenia strategii UJ na lata 2021-2030” przedstawione 18.11.2020 r. na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego oraz 19.11.2020 r. na posiedzeniu Rady Uczelni UJ
pdf
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Uniwersytecie Jagiellońskim: założenia konstrukcji systemu

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj