Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Współpraca

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Współpraca Collegium Medicum

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM

Do zakresu działania Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM należy wspomaganie wszelkich działań związanych z wystąpieniami pracowników lub jednostek UJ CM o przyznanie dofinansowania ze środków przeznaczonych na badania lub działalność wspomagającą badania.

Read More o

Zespół ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych

Dział merytorycznie podlega Pełnomocnikowi Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM w zakresie wyjazdów zagranicznych oraz Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w zakresie wyjazdów krajowych.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj