Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu Miniatura 7, którego celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Wsparcie o łącznej wartości ponad 112 tys. zł otrzymają naukowcy z UJ, którzy prowadzą badania wstępne i pilotażowe.

W siódmej edycji konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Finansowanie swoich badań otrzymało obecnie 49 badaczek i badaczy, wśród nich troje jest pracownikami UJ:

  • dr Joanna Kłosowska (Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ) - "Interocepcja jako predyktor sposobów regulowania emocji i nasilenia zachowań repetytywnych ukierunkowanych na ciało u osób z objawami patologicznego skubania skóry" – 38875 zł;
  • dr Anna Jurowska (Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UJ) - "Jonowe kompleksy wanadu(V) z bioaktywnymi zasadami Schiffa jako związki o potencjalnym działaniu farmakologicznym - struktura i stabilność" – 24459 zł;
  • dr Kamil Mrożek (Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ) - "Trójwymiarowa wizualizacja i morfometria śródkostnych kanałów naczyniowych ludzkich kosteczek słuchowych w mikrotomografii komputerowej (μCT)" – 48708 zł.

 

Polecamy również
Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Widok zawartości stron Widok zawartości stron