Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy sprawdzą, jak studenci łączą edukację ze sprawowaniem opieki nad osobami starszymi

Naukowcy sprawdzą, jak studenci łączą edukację ze sprawowaniem opieki nad osobami starszymi

Dr hab. Jolanta Perek-Białas i dr Anna Urbaniak z Instytutu Socjologii oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ wraz z międzynarodowym zespołem badawczym otrzymały grant na realizację projektu "Intergenerational care relations: Challenges and potentials for reconciliation of education and care in ageing knowledge societies" (InterCare), który ma na celu zbadanie m. in. pozytywnych aspektów zaangażowania studentów w opiekę nad osobami starszymi i zależnymi.

Projekt jest finansowany przez Volkswagen Stiftung w ramach programu "Challenges and Potentials for Europe: Intergenerational Futures" i będzie realizowany w partnerstwie z naukowcami z Hochschule Niederrhein (Niemcy) oraz Anglia Ruskin University (Wielkia Brytania) pod kierownictwem dr Anny Wanki z Goethe Universitaet we Frankfurcie.

Program, w ramach którego UJ otrzyma ponad 200 tys. euro na realizację badań, jest jednym z wielu projektów prowadzonych przez fundację, który skupia się na analizie i rozwiązywaniu współczesnych wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, przed którymi stoi Europa, ze szczególnym naciskiem na kwestie międzypokoleniowe w obliczu zmian demograficznych.

Badania w ramach projektu będą dotyczyć młodych osób, które pozostają jeszcze w systemie edukacji (np. studenci i studentki) jednocześnie pełnią rolę opiekunów osób starszych i/lub zależnych. Mimo że jest to istotne zagadnienie, jak dotąd nie ma dokładnych danych umożliwiających jego ocenę w Polsce. W Niemczech szacuje się, że jest to ok 20% osób studiujących. Studenci pełnią te role często nieformalnie, co może powodować, że wymykają się istniejącym statystykom. W efekcie szkoły i uczelnie nie są świadome jak wielu z ich uczniów i studentów łączy edukację ze sprawowaniem opieki nad osobami starszymi i zależnymi.

Projekt InterCare będzie badał pozytywne aspekty takiego zaangażowania, np. jak rozwijają się kompetencje i jaka jest możliwość wzmacniania relacji międzypokoleniowych. Analizowane będzie jaki wpływ na zdrowie opiekunów ma konieczność połączenia nauki i opieki. Dzięki międzynarodowej współpracy projekt InterCare ma na celu opracowanie rekomendacji dotyczących rozwiązań wsparcia dla młodych opiekunów, które mogłyby zostać wprowadzone we wszystkich krajach.

Projektem już zainteresowały się zagraniczne media m.in. BBC news (UK) oraz The Mirage, co podkreśla wagę i aktualność podejmowanej problematyki badawczej na arenie międzynarodowej. Warto dodać, że projekt jest powiązany tematycznie z innym projektem realizowanym w UJ dzięki dofinansowaniu w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Badawcza Uczelnia Doskonała, jakim jest wspólny projekt FutureSoc i QoL pt. "Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób żyjących z demencją". W jego planach było złożenie grantu międzynarodowego, a tymczasem już przed zakończeniem projektu udało się nie tylko złożyć projekt, ale i otrzymać dofinansowanie.

Polecamy również
Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron