Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukcesy studentów SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM

Sukcesy studentów SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM

Adam Kozik zajął 3. miejsce w sesji ustnej "Farmacja i Nowe Technologie Biomedyczne" podczas XV Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych, a Daniel Jankowski otrzymał stypendium ministra nauki na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe oraz stypendium Fulbrighta.

Adam Kozik, który jest studentem III roku kierunku lekarskiego UJ CM zajął 3. miejsce w sesji ustnej "Farmacja i Nowe Technologie Biomedyczne" podczas XV Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych, która odbyła się 9 marca w Warszawie. Zaprezentowana przez niego praca pt "Perspektywy zastosowania imatinibu i jego kompleksu z nośnikiem supramolekularnym  w potencjalnej farmakoterapii celowanej nowotworu pęcherza moczowego" powstała pod kierunkiem merytorycznym dr n. med. Małgorzaty Lasoty, która jest opiekunem działającego przy Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM Studenckiego Koła Naukowego Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych. Badania były finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki. Przedstawiona praca wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród naukowców, którzy zwrócili się do dr Małgorzaty Lasoty z prośbą o nawiązanie współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

- Przy prowadzonych przez nas interdyscyplinarnych badaniach każda nawiązana współpraca jest bardzo cenna. Razem z badaczami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będziemy mogli nie tylko poszerzyć swój warsztat badawczy, ale także dokładniej poznać charakter oddziaływań badanych przez nas związków, które mogą zostać wykorzystane w potencjalnej terapii celowanej – podkreśla dr Małgorzata Lasota.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości z SKN TCIUS – Daniel Jankowski, student V roku biotechnologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, który jest aktywnym członkiem SKN TCIUS UJ CM otrzymał w tym tygodniu stypendium ministra nauki na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe oraz stypendium Fulbrighta, dzięki któremu wyjedzie na staż do ośrodka naukowego w Chicago.

- Do otrzymania przeze mnie tych stypendiów w znaczący sposób przyczyniła się praca w SKN TCIUS UJ CM. Udział w tak wielu projektach, pobyty na międzynarodowych stażach badawczych i konferencjach naukowych nie byłby możliwe, gdyby nie współpraca z dr Małgorzatą Lasotą i okazywane przez nią wsparcie – podkreśla Daniel Jankowski.

Badania prowadzone przez członków SKM Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM dotyczą głównie związków, które mogą stanowić nośnik dla innowacyjnych leków wykorzystywanych w przeciwnowotworowej terapii celowanej. Za prowadzone projekty studenci otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia zarówno na konferencjach ogólnopolskich, takich jak np. Onko-forum czy Medyczne Targi Wiedzy, jak i międzynarodowych - BIO2023 - Different faces of biosciences. Poza działalnością naukową, koło podejmuje liczne inicjatywy promujące naukę. Jego opiekunem jest dr Małgorzata Lasota z Wydziału Lekarskiego UJ CM, która w 2023 otrzymała Laudację Studencką w kategorii Mentor Studenta przyznaną przez Samorząd Studentów UJ. W rozstrzygniętej w 2023 r. 13. edycji ogólnopolskiego konkursu dla młodych naukowców StRuNa członkowie SKM TCiUS zdobyli główną nagrodę w kategorii "Najlepsze Koło Naukowe Roku 2023".

Więcej o działalności SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych można przeczytać w najnowszym numerze miesięcznika Alma Mater.

 

Adam Kozik
Daniel Jankowski

 

Po lewej: Adam Kozik. Po prawej Daniel Jankowski
Polecamy również
Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Naukowiec z UJ opracował nową, oszczędną metodę galwanizacji

Naukowiec z UJ opracował nową, oszczędną metodę galwanizacji

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron