Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze

Rektor

Rektor

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

więcej o

Prorektorzy

Prorektorzy

Prorektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pełnomocnicy Rektora UJ

Pełnomocnicy Rektora UJ

Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.: współpracy międzynarodowej, kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum; ds. klinicznych w Collegium Medicum; ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

więcej o

Dziekani

Dziekani

Lista dziekanów wszystkich wydziałów UJ: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi

więcej o

Senat

Senat

Skład Senatu: Władze rektorskie, dziekani wydziałów, przedstawiciele wydziałów oraz studentów

więcej o

Kanclerz

Kanclerz

Kanclerz UJ jest odpowiedzialny za wszystkie jednostki administracji ogólnouczelnianej, w tym także administracji Collegium Medicum UJ. Kanclerzowi podlegają bezpośrednio wszystkie jednostki, które nie podlegają Rektorowi i Prorektorom oraz Kwestorowi

więcej o

Kwestor

Kwestor

Kwestor UJ kieruje pracą podległych jej jednostek i jest odpowiedzialna za całość pracy kwestury UJ, w tym także kwestury Collegium Medicum UJ

więcej o

Rada Uczelni

Rada Uczelni

Pierwsza Rada Uczelni została powołana 30 stycznia 2019 r. przez Senat UJ na kadencję, która potrwa do 31 grudnia 2020 r

 

więcej o

Rady Dyscyplin

Rady Dyscyplin

Rady Dyscyplin są nowymi organami, które rozpoczęły funkcjonowanie w ramach uczelni na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, tzw. Ustawy 2.0.

 

więcej o

Władze w kadencji 2016-2020

Władze w kadencji 2016-2020

Lista prorektorów, dziekanów, prodziekanów oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj