Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze w kadencji 2020-2024

 

Rektor

 

prof. dr hab. Jacek POPIEL

 

 

Prorektorzy

 

prof. dr hab. med. Tomasz GRODZICKI - prorektor UJ ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Dorota MALEC - prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Armen EDIGARIAN - prorektor UJ ds. dydaktyki

prof. dr hab. Jarosław GÓRNIAK - prorektor UJ ds. rozwoju

prof. dr hab. Piotr JEDYNAK - prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej

prof. dr hab. Piotr KUŚTROWSKI - prorektor UJ ds. badań naukowych

 

Dziekani i prodziekani

 

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Jerzy PISULIŃSKI – dziekan
dr hab. Barbara IWAŃSKA, prof. UJ – prodziekan ds. studiów prawniczych
prof. dr hab. Piotr DOBOSZ – prodziekan ds. studiów administracyjnych oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów
prof. dr hab. Bartosz BROŻEK – prodziekan ds. nauki i rozwoju

 

Wydział Filozoficzny

dr hab. Jacek NOWAK, prof. UJ – dziekan
prof. dr hab. Michał WIERZCHOŃ – prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Leszek SOSNOWSKI – prodziekan ds. dydaktycznych

 

Wydział Historyczny

prof. dr hab. Stanisław SROKA – dziekan
dr hab. Sławomir SPRAWSKI, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych
dr hab. Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Filologiczny

dr hab. Władysław WITALISZ, prof. UJ – dziekan
dr hab. Jadwiga KITA-HUBER, prof. UJ – prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju
dr hab. Przemysław DĘBOWIAK, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki

 

Wydział Polonistyki

dr hab. Jarosław FAZAN, prof. UJ – dziekan
dr hab. Tomasz BILCZEWSKI, prof. UJ – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
dr hab. Małgorzata SOKALSKA – prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Mirosława MYCAWKA, prof. UJ – prodziekan ds. rozwoju i promocji

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Ewa GUDOWSKA-NOWAK – dziekan
prof. dr hab. Piotr SALABURA – prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju
dr hab. Paweł WĘGRZYN – prodziekan ds. infrastruktury i finansów
dr hab. Jacek ZEJMA, prof. UJ – prodziekan ds. studiów

 

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Włodzimierz ZWONEK – dziekan
dr hab. Piotr NIEMIEC, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich
dr hab. Piotr KALITA, prof. UJ – prodziekan ds. naukowych
dr hab. Maciej ULAS, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych

 

Wydział Chemii

prof. dr hab. Wojciech MACYK – dziekan
dr hab. Paweł WYDRO, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Piotr PIETRZYK, prof. UJ – prodziekan ds. badań i współpracy
dr hab. Jolanta KOCHANA, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych

 

Wydział Biologii

prof. dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz – dziekan
dr hab. Janusz FYDA, prof. UJ – prodziekan ds. ogólnych
dr hab. Joanna KAPUSTA, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Magdalena CHADZIŃSKA – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Wydział Lekarski

prof. dr hab. Maciej MAŁECKI – dziekan
prof. dr hab. Jolanta PYTKO-POLOŃCZYK – prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
prof. dr hab. Grzegorz KOPEĆ – prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka
prof. dr hab. Agata PTAK-BELOWSKA – prodziekan ds. anglojęzycznych kierunków studiów
prof. dr hab. Przemko KWINTA – prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim
prof. dr hab. Grzegorz GAJOS – prodziekan ds. rozwoju i badań naukowych

 

Wydział Farmaceutyczny

prof. dr hab. Jacek SAPA – dziekan
prof. dr hab. Marcin KOŁACZKOWSKI – prodziekan ds. nauki i rozwoju
dr hab. Agnieszka SKOWRON, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Piotr PIERZCHALSKI, prof. UJ – dziekan
prof. dr hab. Maria KÓZKA – prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Christoph SOWADA, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin WALIGÓRA, prof. UJ – prodziekan ds. rozwoju naukowego

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

dr hab. Ewa BOGACZ-WOJTANOWSKA, prof. UJ – dziekan
dr hab. Weronika ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
prof. dr hab. Krzysztof LOSKA – prodziekan ds. nauki

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

prof. dr hab. Paweł LAIDLER – dziekan
dr hab. Ewa TROJNAR, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Dorota PIETRZYK-REEVES, prof. UJ – prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji

 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

prof. dr hab. Jolanta JURA – dziekan
dr hab. Marta MICHALIK, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
prof. dr hab. Artur OSYCZKA – prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej
dr hab. Andrzej GÓRECKI, prof. UJ – prodziekan ds. rozwoju

 

Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Marek DREWNIK – dziekan
prof. dr hab. Michał GRADZIŃSKI – prodziekan ds. naukowych i finansowych
dr hab. Patrycja WÓJCIK-TABOL, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron