Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Data urodzenia
1959, Kraków
Stopień naukowy

Lekarz medycyny, Akademia Medyczna w Krakowie - 1984,
Doktor n. medycznych, Akademia Medyczna w Krakowie - 1994,
Doktor habilitowany, UJ CM - 1999,
Profesor medycyny, UJ CM - 2003.

 

Staże zagraniczne

Nowy Orlean (USA),
Hammersmith Hospital w Londynie (Wielka Brytania),
Department of Hypertension Leuwen (Belgia).

Zatrudnienie

Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM - od 2001,
Ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego.

Poprzednio pełnione funkcje

Konsultant krajowy ds. geriatrii - 2002-2014,
Członek Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS - 2013-2016,
Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego - 2006-2008.

Pozycja akademicka

Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM - 2005-2008,
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM - 2008-2016.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia,
Komitet Nauk Klinicznych PAN,
Komisja Nauk Medycznych PAN oddz. w Krakowie,
Komisja Medyczna PKOL,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
Rada Naukowa Fundacji MATIO,
Academic Board of the European Union Geriatic Medicine Society,
Board of the European Academy of Ageing.

Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: American Society of Hypertension, European Society of Hypertension, European Academy for Medicine of Aging, European Union Geriatic Medicine Society.

Zainteresowania naukowe

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hypertensjologii, European Specialist on Hypertension.

Publikacje

Współautor ok. 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia, geriatrii i kardiologii, w tym kilkunastu podręczników.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron