перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Struktura

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Władze

Rektor

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel

Читати ще o

Prorektorzy

Prorektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Читати ще o

Pełnomocnicy Rektora UJ

Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.: współpracy międzynarodowej, kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum; ds. klinicznych w Collegium Medicum; ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

Читати ще o

Dziekani

Lista dziekanów wszystkich wydziałów UJ: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Chemii oraz Biologii

Читати ще o

Senat

Skład Senatu: Władze rektorskie, dziekani wydziałów, przedstawiciele wydziałów oraz studentów

Читати ще o

Kanclerz

Kanclerz UJ jest odpowiedzialny za wszystkie jednostki administracji ogólnouczelnianej, w tym także administracji Collegium Medicum UJ. Kanclerzowi podlegają bezpośrednio wszystkie jednostki, które nie podlegają Rektorowi i Prorektorom oraz Kwestorowi

Читати ще o

Kwestor

Kwestor UJ kieruje pracą podległych jej jednostek i jest odpowiedzialna za całość pracy kwestury UJ, w tym także kwestury Collegium Medicum UJ

Читати ще o

Rada Uczelni

Kadencja obecnej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 

Читати ще o

Rady Dyscyplin

Rady Dyscyplin są nowymi organami, które rozpoczęły funkcjonowanie w ramach uczelni na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, tzw. Ustawy 2.0.

 

Читати ще o

Władze w kadencji 2020-2024

Lista prorektorów, dziekanów, prodziekanów oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów

Читати ще o

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту