перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Struktura

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

prof. dr hab. Piotr Jedynak

prof. dr hab. Piotr Jedynak

дата народження
10 listopada 1972 r., Dębica
Wykształcenie

Zarządzanie i marketing – 1996, AGH,
Międzywydziałowe Studia Doktoranckie – 1998, AE w Krakowie.

Stopień naukowy

Doktor nauk ekonomicznych – 1998,
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu – 2009,
Profesor nauk ekonomicznych – 2019.

Zatrudnienie

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – od 1998,
Profesor nadzwyczajny UJ – od 2011,
Profesor – od 2019.

Pozycja akademicka

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Audyt – od 2003,
Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania – 2008-2012,
Kierownik Zakładu Znormalizowanych Systemów Zarządzania – od 2010, Dyrektor Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania – 2012-2016,
Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej – 2016-2020,
Członek Komisji ds. Stypendiów Bilateralnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – 2016-2020,
Członek Zespołu przygotowującego wniosek w sprawie Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza – 2019,
Przewodniczący Zespołu nr 1 ds. Ustroju i Struktury Organizacyjnej (wprowadzanie Ustawy 2.0) – 2019,
Przewodniczący Komisji ds. Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego – 2018-2020,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – od 2019,
Członek Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak (od 2013) oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej tej fundacji – od 2019,
Członek Rad Szkół Doktorskich Nauk Społecznych oraz Nauk Humanistycznych – od 2019,
Członek Zespołów Sterujących Priorytetowych Obszarów Badawczych FutureSoc oraz Antrophocene – od 2019,
Członek Rady Programowej Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza – od 2019.

Zatrudnienie i funkcje poza UJ

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie – Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji i Systemów Zarządzania – 1996-2001,
Audytor i doradca organizacyjny w zakresie projektowania, implementacji i doskonalenia systemów zarządzania około 90 organizacji, w tym np.: Toyota Tsusho Europe, British Telecom, Krakowski Holding Komunalny, Głuchołaskie Zakłady Papiernicze, Alfa Laval, Objectivity – 2000-2019,
Audytor certyfikujący systemy zarządzania – Lloyd’s Register – 2000-2019,
Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,
Członek indywidualny i przedstawiciel UJ w sieci HERMES (Higher Education and Research in Management of European Universities),
Członek Zespołu Ministerialnego ds. Nagród – 2020.

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

Dorobek naukowy

Około 150 publikacji naukowych, w tym autorstwo lub współautorstwo 9 monografii. Redaktor naukowy serii wydawniczych Contemporary Management & Marketing Dilemmas oraz Comprehensive Management Issues. Członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Ekonpolis. Członek kolegium redakcyjnego International Journal of Contemporary Management. Redaktor naczelny Jagiellonian Journal of Management. Kierowanie lub funkcja głównego wykonawcy w 11 projektach badawczych i wdrożeniowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Najważniejsze publikacje (monografie)

Zarządzanie ryzykiem, 1997, Ossolineum (współautor),
Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, 1999, Wydawnictwo UJ,
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, 2001, Księgarnia Akademicka (współautor),
Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, (2001 - wyd. 1, 2003 - wyd. 2) Księgarnia Akademicka,
Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości, 2007, Wydawnictwo UJ,
Znormalizowane systemy zarządzania. Modele, funkcje, wymagania, 2011, Wydawnictwo UJ,
Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, 2012, Helion (współautor),
Integrated Management Systems, 2015, Springer (współautor),
Znormalizowane systemy zarządzania a ryzyko działalności organizacji, 2017, Wydawnictwo UJ,
Action research w kształtowaniu współpracy uczelni z interesariuszami. Korzyści, szanse, wyzwania, 2019, Wydawnictwo UJ (współautor).

Współpraca międzynarodowa

Współpraca naukowa i dydaktyczna z następującymi uniwersytetami: Reutlingen University ESB Business School, EM Strasbourg Business School (University of Strasbourg), Piacenza - Università Cattolica, University of Economics in Bratislava.

Dydaktyka

Współtwórca programu podwójny dyplom z Reutlingen University ESB Business School. Wykłady, konwersatoria i seminaria w zakresie: zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, konsultingu zarządczego, projektowania systemów zarządzania. Wypromował 3 doktorów oraz ok. 200 magistrów i licencjatów. Był recenzentem w ok. 15 przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту