перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Statystyki

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024

всього
37219
33443
студенти
1520
аспіранти
2256
сдутенти післядипломного навчання

Liczba prowadzonych kierunków w roku akademickim 2022/2023

166
kierunków
16
wydziałów

Liczba pracowników (wraz z Collegium Medicum)

університетські викладачі
4844
Profesorowie zwyczajni
589
Profesorowie nadzwyczajni i wizytujący
735
Adiunkci
1973
Asystenci
1032
Inni
515
інші
4067
всього
8911
станом на
31 grudnia 2023

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Під час обробки запитаного шаблоку сталась помилка.
Expression langDziedzina[locale] is undefined on line 101, column 67 in 10112#37001#151414145.
1<#assign sciezkaObrazkow = ''> 
2 
3<#if request?? && request?has_content > 
4  <#assign sciezkaObrazkow = request['theme-display']["path-theme-images"]> 
5</#if> 
6 
7<#if sciezkaObrazkow?has_content || sciezkaObrazkow?matches(".*/uj-lift-theme/images.*") > 
8 
9<#-- variables with value from structure of current article --> 
10  <#assign 
11  title = title.getData()!'' 
12  description = description.getData()!'' 
13  dziedziny = dziedzina.getSiblings()!'' 
14 
15  langDziedzina = {'pl_PL':'Dziedzina','en_GB':'Field of science'} 
16  langDyscyplina = {'pl_PL':'Dyscyplina','en_GB':'Discipline'} 
17  langKategoriaNaukowa = {'pl_PL':'Kategoria naukowa','en_GB':'Scientific category'} 
18  /> 
19 
20 
21 
22 
23 
24<style> 
25  table.border-list-wrapper::after, 
26  table.border-list-wrapper::before{ 
27    content: none !important; 
28
29  table.border-list-wrapper{ 
30    border-collapse: separate !important; 
31    border-spacing: 30px !important; 
32    content: none; 
33    margin: 0 !important; 
34
35 
36 
37  table.border-list-wrapper thead th{ 
38    padding: 1rem; 
39    font-weight: 500; 
40
41  table.border-list-wrapper tbody { 
42    border: 2px #337db9 solid; 
43
44 
45  table.border-list-wrapper th, 
46  table.border-list-wrapper td{ 
47    font-weight: 300; 
48    border-bottom: 1px #337db9 solid; 
49    padding: 1rem; 
50
51 
52  .dziedzina{ 
53    border: 1px #337db9 solid; 
54 
55
56  @media screen and (max-width: 480px) { 
57 
58    .dziedzina, 
59    .dziedzina-label{ 
60      display: none 
61
62 
63
64  @media screen and (max-width: 720px) { 
65    table.border-list-wrapper { 
66      border-collapse: collapse !important; 
67
68 
69    table td { 
70        display: flex; 
71
72 
73    table.border-list-wrapper thead th{ 
74      padding: .5rem; 
75
76    table.border-list-wrapper tbody { 
77      border: 1px #337db9 solid; 
78
79    table.border-list-wrapper th, 
80    table.border-list-wrapper td{ 
81      font-weight: 300; 
82      border-bottom: 0; 
83      padding: .5rem; 
84
85 
86
87 
88</style> 
89 
90  <section class="main-content" id="main-content" tabindex="-1"> 
91 
92    <div class="highlight-container"> 
93      <#if description?has_content> 
94        <div class="highlight-container__heading highlight-container__heading--serif"> 
95          ${description} 
96        </div> 
97      </#if> 
98      <table class="border-list-wrapper" style="width: 100%; text-align: left;"> 
99        <thead> 
100          <tr> 
101            <th scope="col" class="dziedzina-label">${langDziedzina[locale]}</th> 
102            <th scope="col">${langDyscyplina[locale]}</th> 
103            <th scope="col">${langKategoriaNaukowa[locale]}</th> 
104          </tr> 
105        </thead> 
106 
107        <#if dziedziny?has_content> 
108          <#list dziedziny as cur_dziedzina> 
109            <tbody class="border-list-wrapper-body"> 
110              <#assign 
111              disciplines = cur_dziedzina.getChild('dyscyplina').getSiblings() 
112              /> 
113 
114                <#list disciplines as cur_discipline> 
115 
116                  <#assign 
117                    discipline_rate =cur_discipline.getChild('ocena') 
118                  /> 
119 
120                  <tr> 
121                    <#if disciplines?first.data==cur_discipline.data> 
122                      <th rowspan="${disciplines?size}" scope="rowgroup" class="dziedzina"> 
123                          ${cur_dziedzina.getData()} 
124                        </th> 
125                    </#if> 
126                    <th scope="row"> 
127                      ${cur_discipline.getData()} 
128                    </th> 
129                    <td> 
130                      ${discipline_rate.getData()} 
131                    </td> 
132                  </tr> 
133                </#list> 
134            </tbody> 
135          </#list> 
136        </#if> 
137      </table> 
138    </div> 
139 
140 
141 
142 
143  </section> 
144<#else> 
145	<#if permissionChecker.getUserId()>100000 > 
146		<p>Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ</p> 
147	</#if> 
148</#if> 

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту