Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Statystyki

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022

Всього
38597
34432
студенти
1890
PhD студенти
2275
студети післядипломної підготовки

Liczba prowadzonych kierunków w roku akademickim 2021/2022

168
kierunków
16
wydziałów

Liczba pracowników (wraz z Collegium Medicum)

університетські викладачі
4737
Profesorowie zwyczajni
586
Profesorowie nadzwyczajni i wizytujący
691
Adiunkci
1825
Asystenci
1059
Inni
576
інші
3998
Всього
8735
станом на
31 grudnia 2021

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту