Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Antologia" Jana Stobajosa doczeka się przekładu na język polski

"Antologia" Jana Stobajosa doczeka się przekładu na język polski

Poznaliśmy wyniki 1. rozstrzygnięcia w 12. edycji Uniwersaliów 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W tym module wsparcie mogą otrzymać wieloletnie projekty dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej, w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego. Grant w konkursie przyznano dr. hab. Krzysztofowi Bielawskiemu, prof. UJ z Wydziału Filologicznego.

Przedmiotem projektu jest "Antologia" Jana Stobajosa z V w. Autor, grecki pisarz pochodzący ze Stoboj w Macedonii, przywołuje i cytuje w niej około pół tysiąca starożytnych autorów oraz ich dzieł, komponując wypisy w sposób budujący koherentny obraz starożytnej literatury, obyczaju i najważniejszych poglądów filozoficznych. Wypisy obejmują wszystkie dziedziny literatury starożytnej: od poetów epickich, lirycznych i tragicznych, znanych i nieznanych, przez mówców, historyków i filozofów, aż po medyków.

"'Antologia' stanowi bezcenne źródło wiedzy o literaturze starożytnej, wielu autorów i wiele cytatów zachowało się wyłącznie dzięki temu dziełu. Jest ono też ważnym narzędziem w badaniach tekstologicznych: zachowane w tradycji rękopiśmiennej wersje tekstów zawierają lekcje bardziej prawdopodobne i poprawne od innych rękopisów. Stanowi także szczególny, autorski podręcznik filozofii i literatury starożytnej, skonstruowany na podstawie ekscerptów z literatury. Dzieło ma także charakter dydaktyczny i należy do historii greckiej paidei. Jest jedynym autorskim zbiorem wypisów z literatury starożytnej, skomponowanym na użytek dydaktyczny z precyzyjnie przemyślaną strukturą, który nie tylko nie doczekał się dotąd pełnego przekładu na żaden język nowożytny, ale także pozostaje na marginesach naukowej refleksji, traktowany jedynie jako źródło cytatów, a nie koherentne dzieło" - czytamy w opisie planowanych badań.

Celem projektu profesora Bielawskiego jest stworzenie pierwszego kompletnego przekładu dzieła na język polski. W planach jest również zainicjowanie naukowej debaty nad tym utworem przez organizację sympozjów, publikacje tematyczne członków zespołu, prowadzenie strony internetowej stoaios.org celem integracji badaczy Jana Stobajosa w skali światowej oraz publikację monografii tematycznej.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zainaugurowano w lutym 2011 roku. Oprócz projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w module Uniwersalia 2.2 jego celem jest finansowanie w trybie konkursowym: przekładów na jeden z języków kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski) oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej ("Uniwersalia 2.1"); wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły "Dziedzictwo narodowe" i "Fundamenty").

Polecamy również
Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron