Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ponad 51 mln zł dla naukowców UJ na projekty badawcze od NCN

Ponad 51 mln zł dla naukowców UJ na projekty badawcze od NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursów Opus 17 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz Preludium 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Na listach rankingowych znalazło się 66 grantów o wartości 51 019 486 zł zgłoszonych przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Jak informuje NCN, w rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono łącznie 3145 wniosków, które opiewały na kwotę niemal 2,14 mld zł. Eksperci zakwalifikowali do finansowania w sumie 520 projektów o wartości 390 268 309 zł. Finansowanie dostało średnio 16,5 proc. złożonych wniosków.

Opus jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają tym samym kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 34 uniwersyteckie wnioski o wartości prawie 46,2 mln zł.

Najwyższe finansowanie spośród badaczy najstarszej polskiej uczelni - w wysokości ponad 2,3 mln zł - przyznano dr. Marcinowi Magierowskiemu z Wydziału Lekarskiego. Celem projektu jest określenie funkcji tlenku węgla (CO) w błonie śluzowej przełyku oraz zdefiniowanie mechanizmów fizjologicznych z tym związanych. Bardzo istotne będzie określenie czy CO produkowany endogennie lub uwalniany z jego egzogennych donorów jest istotnym czynnikiem ochronnym w patofizjologii i progresji zmian zachodzących w błonie śluzowej przełyku w kierunku przełyku Barretta [schorzenie błony śluzowej przełyku powstałe na skutek cofania się kwaśnej treści żołądkowej - przyp. red.]. Badania będą przeprowadzone z wykorzystaniem najnowszych technik laboratoryjnych in vitro oraz specjalistycznych technik in vivo, a także z uwzględnieniem materiału od pacjentów ze zdiagnozowanym przełykiem Barretta w celu uzyskania wyników, które będą miały jak najlepsze przełożenie na kliniczny obraz tej choroby obserwowany u ludzi.

W konkursie Preludium o środki na badania mogły ubiegać się osoby, które nie posiadały jeszcze stopnia naukowego doktora. Maksymalny budżet wynosił 70 tys. zł w przypadku projektów trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł w przypadku projektów trwających 24 miesiące lub 210 tys. zł dla projektów trwających 36 miesięcy. Zespół badawczy skonstruowany w ramach grantu może liczyć maksymalnie 3 osoby, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. W 17. edycji tego konkursu naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali finansowanie dla 32 projektów o łącznym budżecie 4,86 mln zł.

Listy rankingowe 17. konkursów Opus i Preludium znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Polecamy również
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Badacze z UJ wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4
Naukowcy z UJ odkryli żywą skamielinę molekularną
Badania naukowców z UJ umożliwią szybką diagnozę raka przełyku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj