Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy PAAR-net COST Action

UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy <span lang='en'>PAAR-net COST Action </span>

COST (European Cooperation in Science and Technology) jest częścią programu Horyzont Europa, który umożliwia naukowcom i badaczom z różnych krajów tworzenie sieci współpracy w celu wymiany wiedzy i wspólnego rozwijania swoich badań. Programy COST Action są jednymi z głównych instrumentów realizacji tych celów, promując międzynarodową współpracę i innowacyjne projekty badawcze. PAAR-net COST Action to inicjatywa, która łączy naukowców i innowatorów zainteresowanych podejściami partycypacyjnymi w odniesieniu do osób starszych.

Uniwersytet Jagielloński będzie przez najbliższe cztery lata odpowiedzialny za wsparcie administracyjne dla sieci COST Action PAAR- net, której przewodniczy dr Anna Urbaniak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sieć ta łączy ponad 200 ekspertów i ekspertek z 40 krajów.

W ramach ponadpięćdziesięcioletniej historii COST sfinansowano około 1600 Akcji, z czego osiemnastoma kierowały osoby afiliowane z polską instytucją. Dr Anna Urbaniak jest pierwszą Polką, która jeszcze przed habilitacją będzie kierować akcją z obszaru społecznego. To ogromny sukces i niezwykła rzadkość. Z kolei dla Uniwersytetu Jagiellońskiego udział w tej inicjatywie oznacza umocnienie na pozycji lidera w promowaniu współpracy naukowej i badawczej, zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym.

dr Anna Urbaniak

Dr Anna Urbaniak jest socjolożką, adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, które funkcjonuje przy Wydziale Filozoficznym. Wcześniej pracowała jako badaczka w: Irish Centre for Social Gerontology przy University of Galway (2018-2020); Institut für Soziologie Universität Wien (2020-2023) oraz w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Posiada szerokie doświadczenie w badaniach z obszaru starzenia się oraz polityk publicznych, prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu gerontologii społecznej. Jej praca doktorska otrzymała nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie gerontologii społecznej (2017). Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych dotyczących sytuacji osób starszych i procesów starzenia się, w tym inicjatorką i współredaktorką Routledge International Handbook of Participatory Approaches in Ageing Research (2023).

Dr Anna Urbaniak jest także inicjatorką i przewodniczącą europejskiej akcji PAAR-net COST Action, która stawia sobie za cel rozwijanie integracyjnych podejść partycypacyjnych z osobami starszymi, łącząc różne dyscypliny i metodologie, aby rozwijać innowacje społeczne w badaniach, polityce i praktyce na rzecz różnorodności i sprawiedliwości w starzejących się społeczeństwach.

Polecamy również
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem <span lang='en'>ERC Advanced Grant</span>

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem ERC Advanced Grant

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu <span lang="en">FIRST TEAM</span> FENG

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu FIRST TEAM FENG

Widok zawartości stron Widok zawartości stron