Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Struktura

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Władze

Rektor

Rektor

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Read More o

Prorektorzy

Prorektorzy

Prorektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read More o

Pełnomocnicy Rektora UJ

Pełnomocnicy Rektora UJ

Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.: współpracy międzynarodowej, kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum; ds. klinicznych w Collegium Medicum; ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

Read More o

Dziekani

Dziekani

Lista dziekanów wszystkich wydziałów UJ: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi

Read More o

Senat

Senat

Skład Senatu: Władze rektorskie, dziekani wydziałów, przedstawiciele wydziałów oraz studentów

Read More o

Kanclerz

Kanclerz

Kanclerz UJ jest odpowiedzialny za wszystkie jednostki administracji ogólnouczelnianej, w tym także administracji Collegium Medicum UJ. Kanclerzowi podlegają bezpośrednio wszystkie jednostki, które nie podlegają Rektorowi i Prorektorom oraz Kwestorowi

Read More o

Kwestor

Kwestor

Kwestor UJ kieruje pracą podległych jej jednostek i jest odpowiedzialna za całość pracy kwestury UJ, w tym także kwestury Collegium Medicum UJ

Read More o

Rada Uczelni

Rada Uczelni

Pierwsza Rada Uczelni została powołana 30 stycznia 2019 r. przez Senat UJ na kadencję, która potrwa do 31 grudnia 2020 r

 

Read More o

Rady Dyscyplin

Rady Dyscyplin

Rady Dyscyplin są nowymi organami, które rozpoczęły funkcjonowanie w ramach uczelni na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, tzw. Ustawy 2.0.

 

Read More o

Władze w kadencji 2016-2020

Władze w kadencji 2016-2020

Lista prorektorów, dziekanów, prodziekanów oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj